Voorkom een boete

Voorkom een boete.

Werkgevers hebben de verplichting om periodiek een preventief gezondheidskundig onderzoek aan te bieden aan hun werknemers, gericht op het voorkomen van arbeidsrisico’s voor de gezondheid. Deze verplichting is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet. Wat dit in de praktijk betekent en hoe een Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) verschilt van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO), evenals de mogelijke consequenties voor werkgevers die nalaten aan deze verplichting te voldoen, wordt hieronder toegelicht.

De Arbeidsomstandighedenwet bevat voorschriften voor de gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers op de werkplek. Werkgevers moeten conform de Arbowet de arbeidsrisico’s inventariseren en evalueren, en deze vastleggen in een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Daarnaast dienen zij een plan van aanpak op te stellen om de geïdentificeerde risico’s te beperken. De RI&E moet indien nodig worden bijgewerkt, bijvoorbeeld bij veranderingen in werkmethoden, werkomstandigheden of wetgeving.

Volgens artikel 18 van de Arbowet moeten werkgevers werknemers de gelegenheid bieden om een onderzoek te ondergaan dat gericht is op het minimaliseren van arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s. Dit onderzoek staat bekend als een Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO).

Het PAGO is bedoeld om de gezondheidsrisico’s in kaart te brengen die verband houden met het specifieke werk en leidt tot advies over preventieve maatregelen om uitval van werknemers te voorkomen. Hoewel de Arbowet de exacte te evalueren gezondheidsrisico’s niet specificeert, kunnen deze variëren afhankelijk van het type werk dat wordt uitgevoerd.

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het PAGO periodiek aan te bieden. Het begrip ‘periodiek’ is echter niet precies omschreven en verschilt per branche en/of functie. De frequentie kan in sommige cao’s worden gespecificeerd. Het niet nakomen van deze verplichting kan leiden tot boetes van de Nederlandse Arbeidsinspectie, variërend van € 340 tot € 13.500, afhankelijk van de bedrijfsgrootte.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Werkgevers dienen de ondernemingsraad te betrekken bij het arbeidsomstandighedenbeleid, inclusief het aanbieden van een PAGO.

Het verschil tussen een PAGO en een PMO wordt toegelicht. Een PAGO richt zich op arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s, terwijl een PMO breder is en ook de algehele gezondheid van werknemers, inclusief preventie van ziekte en verzuim, onderzoekt. Het aanbieden van een PMO is niet wettelijk verplicht, maar het kan werkgevers helpen vroegtijdig in te spelen op ziekteverzuim en de gezondheid van werknemers te bevorderen.

Vragen over ziekteverzuim?
Neem contact op met onze HR Consultants via hr@esvegroep.nl of bel naar Michelle van Helvoirt van den Hoogen 06 436 931 47

Maak kennis met onze HR Consultant Danny!Maak kennis met onze HR Consultant Danny!
Verplichtingen bij re-integratie zieke medewerker

Relateerde berichten