Dit moet je weten: wijzigingen in regels voor personeel per 1 juli 2024.

Per 1 juli 2024 treden er enkele nieuwe regels in werking die relevant zijn voor het personeelsbeleid binnen organisaties. Hoewel het aantal wijzigingen beperkt is, vanwege het demissionaire kabinet en de afwijzing van enkele belangrijke wetsvoorstellen door de Eerste Kamer, zijn er toch een paar belangrijke aanpassingen die werkgevers en werknemers moeten kennen.

  1. Rapportageverplichting voor grote organisaties

Organisaties met minimaal 100 werknemers krijgen te maken met een nieuwe rapportageverplichting met betrekking tot ‘werk gebonden personenmobiliteit’. Dit houdt in dat zij na afloop van ieder kalenderjaar moeten rapporteren aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over de kilometers die hun werknemers hebben gereisd voor zakelijk verkeer en woon-werkverkeer.

Belangrijk voor werkgevers:
Wie: organisaties met minimaal 100 werknemers.
Wat: rapportage van gereisde kilometers voor zakelijk verkeer en woon-werkverkeer.
Wanneer: na afloop van elk kalenderjaar.
Waar: rapporteren bij de RVO.

  1. Verhoging van het minimumloon

Per 1 juli 2024 stijgt het minimumuurloon voor werknemers vanaf 21 jaar naar bruto € 13,68 per uur. Dit is een verhoging van 3,09% ten opzichte van het uurloon dat gold op 1 januari 2024.

Belangrijk voor werknemers:
Leeftijd: vanaf 21 jaar.
Nieuw uurloon: bruto € 13,68 per uur.
Verhoging: 3,09% ten opzichte van 1 januari 2024.

Belangrijk voor werkgevers:
Loonkosten: stijging van de loonkosten door verhoging van het minimumloon.

  1. Wijzigingen in WIA-uitkering beoordeling

Het UWV gaat de beoordeling van het arbeidsongeschiktheidspercentage voor een WIA-uitkering baseren op de feitelijke verdiensten van een werknemer, een zogenaamde ‘praktische schatting’. Door niet langer ook een theoretische inschatting te maken, hoopt het UWV tijd vrij te maken om meer WIA-claimbeoordelingen uit te voeren. Let op: deze maatregel is nog niet definitief.

Belangrijk voor werknemers:
Wat: beoordeling op basis van feitelijke verdiensten.
Waarom: efficiënter en sneller afhandelen van WIA-claims.

Belangrijk voor werkgevers:
Implicatie: mogelijke wijzigingen in de beoordeling van arbeidsongeschiktheid van werknemers.

  1. Afgewezen wetsvoorstellen door de Eerste Kamer

In april werden enkele belangrijke wetsvoorstellen afgewezen door de Eerste Kamer, waaronder:

Extra Verhoging van het Wettelijk Minimumloon: dit voorstel voor een verdere verhoging per 1 juli werd afgewezen.
Wet Werken Waar Je Wilt: dit voorstel werd niet goedgekeurd.
Wet Toezicht Gelijke Kansen bij Werving en Selectie: dit voorstel overtuigde onvoldoende Eerste Kamerleden.

Conclusie

Hoewel het aantal nieuwe regels per 1 juli 2024 beperkt is, brengen de wijzigingen toch belangrijke aanpassingen voor grote organisaties, werknemers met betrekking tot hun minimumloon, en de wijze waarop WIA-uitkeringen worden beoordeeld. Het is essentieel voor zowel werkgevers als werknemers om zich bewust te zijn van deze veranderingen en zich daarop voor te bereiden. Blijf op de hoogte van verdere ontwikkelingen, vooral met betrekking tot het wetsvoorstel voor een verplicht vertrouwenspersoon dat nog steeds bij de Eerste Kamer ligt.
Heb je vragen over bovenstaande zaken of andere HR vraagstukken? Neem contact op met ons via hr@esvegroep.nl.

E-HRM support. Samen bouwen, bedrijfsprocessen succesvol standaardiseren, digitaliseren en automatiseren

Relateerde berichten