Published On: 04/07/2024Categorieën: E-HRM, HR Services, Salarisadministratie

Het nieuwe Nederlandse kabinet: nieuwe plannen voor werknemers?

Het nieuwe Nederlandse kabinet, dat afgelopen dinsdag op 2 juli 2024 werd beëdigd, heeft enkele plannen die van invloed kunnen zijn voor werknemers. Hier zijn enkele belangrijke punten:

1. Arbeidsmarkt en flexibiliteit: het kabinet streeft naar meer zekerheid voor flexwerkers. Werknemers met tijdelijke contracten krijgen eerder recht op een vast contract. Ook wordt de positie van ZZP’ers versterkt, met betere sociale bescherming en duidelijkere regels.

2. Opleiding en scholing: het kabinet wil investeren in levenslang leren. Werknemers moeten zich blijven ontwikkelen en bijscholen. Er komt meer aandacht voor digitale vaardigheden en omscholingstrajecten.

3. Gezondheid en welzijn op het werk: er wordt ingezet op preventie en gezondheid op de werkvloer. Werkgevers worden gestimuleerd om te investeren in een gezonde werkomgeving, mentale gezondheid en balans tussen werk en privé.

4. Pensioenen: het kabinet wil het pensioenstelsel hervormen. Er komt meer keuzevrijheid voor werknemers en een persoonlijker pensioenopbouw. Ook wordt de AOW-leeftijd aangepast aan de levensverwachting.

5. Asiel en migratie: het kabinet streeft naar het strengste asielbeleid ooit. Dit omvat het beperken van het aantal vluchtelingen dat het land binnenkomt, het verminderen van het aantal internationale studenten, het beperken van Engelstalige universitaire cursussen en het verhogen van het collegegeld voor niet-EU-studenten. Ook worden regels voor buitenlandse werknemers aangescherpt en wordt de naturalisatieperiode verlengd.

6. Sociale zekerheid en koopkracht: de coalitiepartijen willen het eigen risico voor zorgverzekeringen met meer dan de helft verminderen. Ook wordt er een extra belastingtarief ingevoerd om arbeidsmarktzekerheid te creëren. Kinderopvang wordt bijna gratis en schuldhulpverlening wordt verbeterd.

Houd er rekening mee dat deze plannen nog moeten worden uitgewerkt en kunnen veranderen tijdens de formatieperiode.

Bron:

Niet beschikbaar

Meer nieuws: