Is vakantiegeld nog wel van deze tijd

Is vakantiegeld nog wel van deze tijd?

In de wet is geregeld dat je recht hebt op minimaal 8% vakantietoeslag en dat je dit uiterlijk in de maand juni betaald krijgt. Bij de meeste werkgevers is het gebruikelijk dat de vakantietoeslag al in de maand mei uitgekeerd wordt.
Maar… is dat nog wel van deze tijd?

Van oudsher werd de vakantietoeslag daadwerkelijk gekoppeld aan de naderende zomervakantie en was het natuurlijk handig om op tijd hiervoor geld beschikbaar te hebben. Vandaar ook dat in de volksmond wordt gesproken over vakantiegeld, geld om te besteden aan je vakantie.

Wordt vakantiegeld wel aan vakantie besteed?

Tijden veranderen, we gaan niet allemaal meer op vakantie in de periode juni tot en met augustus. We gaan wanneer we willen en kunnen. En er zijn naast een vakantie ook andere bestedingsdoelen waar we de vakantietoeslag aan uit willen geven. Bijvoorbeeld aan het huis, een andere auto, onverwachte kosten of wat dan ook. We hebben andere mogelijkheden en daardoor ook andere wensen over wanneer we over extra geld willen beschikken. Hoe vaak wordt er niet een voorschot op de vakantietoeslag uitbetaald?

Flexibiliteit is gewenst

De vraag om op een gewenst moment over geld te kunnen beschikken verschilt voor iedereen. Daarmee is het ook gerechtvaardigd om het vaste uitkeringsmoment van de vakantietoeslag in de maand mei los te laten en hier flexibeler mee om te kunnen gaan. Maar helaas kan dat niet zomaar.

Wettelijk gezien zijn er geen bezwaren om de vakantietoeslag op andere momenten uit te betalen. Echter in sommige cao’s is nog een vast uitkeringsmoment opgenomen. Bij cao-onderhandelingen gaat het meestal niet over dit soort zaken, daar is de loonstijging het zwaartepunt van de onderhandelingen. Het zou mooi zijn en in het belang van de werknemer als cao-partijen ook stil zouden staan bij meer praktische zaken, zoals het flexibel opnemen van de vakantietoeslag. En dat is ook nog eens een verbetering van de arbeidsvoorwaarden die geen extra geld kost.

Is vakantiegeld nog wel van deze tijd

Individueel Keuzebudget

Gelukkig zijn er ook cao-partijen en individuele werkgevers die in dit verband het belang van de werknemer in de arbeidsvoorwaarden hebben aangepast. Via een individueel keuzebudget (IKB) kan de werknemer daarbij zelf aangeven wanneer opgebouwde rechten worden uitbetaald. Er kan ook gekozen worden om de vakantietoeslag alsnog in de maand mei uit te laten betalen.
De keuzemogelijkheid via het IKB gaat verder dan alleen de vakantietoeslag, ook een eindejaarsuitkering wordt hier vaak in meegenomen. Andere loonelementen kunnen ook worden toegevoegd, waardoor er meer flexibiliteit ontstaat om individueel keuzes te maken. Belangrijk is wel dat alles goed wordt vastgelegd, inclusief de spelregels rondom de verschillende keuzemogelijkheden.

Een aantrekkelijke werkgever

Een aantrekkelijke werkgever
Onze consultants hebben uitgebreide ervaring om klanten hierover te adviseren, waarbij zowel het HR-beleid als de uitvoering en verwerking in de salarisadministratie op elkaar moeten zijn afgestemd. Hoe mooi is het dat je op een relatief eenvoudige manier een aantrekkelijke werkgever kunt zijn.

Meer informatie wat we voor jou en je medewerkers kunnen betekenen? Neem contact op via: hr@esvegroep.nl

De employee experience is een onderwerp dat werkgevers momenteel, bewust of onbewust, bezighoudt.Optimaliseer jouw Employee experience
Meer zekerheid voor werkenden met een flexibel contract en andere voorgestelde wetswijzigingenMeer zekerheid voor werkenden met een flexibel contract en andere voorgestelde wetswijzigingen

Relateerde berichten