HR trends- en wijzingen voor 2024

HR trends- en wijzingen voor 2024

Met Prinsjesdag achter ons en het einde van het jaar in ons vizier, is het verstandig dat we onze blik ook alvast op 2024 gaan richten. Voor HR gaat namelijk weer een hoop veranderen komend jaar. Dit roept de nodige vragen op. Wat gaat er veranderen? Wat zijn de trends? Waar moet ik op letten? Vragen waar ESVE Groep je maar al te graag antwoordt op geeft.

De trends

Laten we eerst eens kijken naar de trends. Ook in 2024 zijn er weer de nodige terug te vinden. We zetten er eens een aantal op een rijtje:

  • Artificial intelligence (AI)

  • Mentale gezondheid personeel

  • Van flexibel naar vast

  • Personeel zelf opleiden

Artificial Intelligence (AI)

AI is definitief doorgebroken en zal de komende jaren steeds meer worden ingezet in het bedrijfsleven. Het kan voor bedrijven een uitkomst zijn in bijvoorbeeld het heersende personeelstekort. Bepaalde taken kunnen met behulp van AI veel sneller uitgevoerd worden of volledig vervangen worden. Daardoor kunnen werknemers vrijgemaakt worden voor andere werkzaamheden. Ook voor HR-taken kan AI nuttig zijn. Bijvoorbeeld bij screening van personeel, maken van personeels¬planningen of verzuim-rapportages.

Mentale gezondheid personeel

De mentale gezondheid van werknemers en het in stand houden hiervan, wordt steeds belangrijker. In veel bedrijven vallen werknemers uit door de toenemende werkdruk, een stressvolle thuissituatie en spanningen in de maatschappij. Dat veroorzaakt vaak psychisch verzuim en langdurige afwezigheid. Dit zal zich naar verwachting ook doorzetten in 2024.

Van flexibel naar vast

Vanuit de overheid wordt volop ingezet op vaste contracten voor medewerkers en hiermee het onaantrekkelijk maken van flexibele contracten. Vanaf 2024 gaat men hierin nog een stapje verder. De invoering van de nieuwe ketenregeling en het verplichte basiscontract is nog niet zeker. Na goedkeuring in 2024 gaan de regels mogelijk gelden vanaf 1 januari 2025. Ook moeten ZZP’ers verplicht worden een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Deze plannen zijn onderdeel van een hervorming van de arbeidsmarkt. Het doel is om flexwerkers meer zekerheid te geven. Het pakket wordt verder uitgewerkt en naar verwachting in 2024 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Personeel zelf opleiden

Het opleiden en omscholen van werknemers wordt steeds belangrijker. Met de juiste opleiding kunnen werknemers doorgroeien binnen een bedrijf en voorkomt men personeels¬tekort. Zorg in ieder geval voor genoeg doorgroeimogelijkheden en persoonlijke ontwikkeling van personeel. Daarmee houd je het werk uitdagend en zullen werknemers langer aan boord blijven. Een andere trend die zich verder doorzet, is de inzet van anderstalige werknemers. In de horeca en detailhandel is het vrij gebruikelijk dat men bijvoorbeeld Engels spreekt. De inzet van anderstalige werknemers is voor veel bedrijven een oplossing voor hun personeels¬tekort.

Wijzigingen

Naast het in de gaten houden van de HR trends, zal ook de aandacht gevestigd moeten worden op de komende (wets-)wijzigingen. Er staan namelijk weer een groot en belangrijk aantal op de planning. Er kan dan gedacht worden aan onder andere de volgende wijzigingen:

  • Minder vrije ruimte werkkostenregeling

  • Invoering wettelijk minimum uurloon

  • Verplichte rapportage CO2 uitstoot mobiliteit

Minder vrije ruimte werkkostenregeling

In 2023 geldt over de eerste schijf in de WKR een vrijstelling van 3%. Dit percentage zal per 2024 dalen naar 1,92%. Het percentage vrije ruimte boven de eerste schijf bedraagt in 2024 1,18%. Bij de verhoging van de vrijstelling in de eerste schijf van de WKR in 2023 is per ongeluk het maximaal vrijgestelde bedrag niet aangepast. Deze fout wordt in de fiscale verzamelwet 2024 met terugwerkende kracht gecorrigeerd door het genoemd bedrag te vervangen door: “voor zover dat loon niet meer bedraagt dan € 400.000”. Het herstel van deze fout heeft geen gevolgen voor de vrijgestelde bedragen in de WKR over 2023.

Invoering wettelijk minimum uurloon

Per 1 januari 2024 wordt het huidige wettelijk minimumloon per periode vervangen door een wettelijk minimumloon per uur. Iedere werknemer ontvangt per gewerkt uur minimaal het wettelijke minimum uurloon. Voor werknemers met een vaste arbeidsomvang en een vaste loonbetaling per maand geldt een uitzondering. Zij ontvangen per loonperiode ten minste het wettelijk minimum uurloon, gebaseerd op het gemiddelde aantal gewerkte uren. Dit mechanisme houdt rekening met de verschillende lengtes van maanden gedurende het jaar.

Verplichte rapportage CO2 uitstoot mobiliteit

Vanaf 2024 moeten werkgevers met 100 werknemers of meer jaarlijks verslag uit brengen over de CO2-uitstoot van woon-werkverkeer en zakelijke kilometers die door hun werknemers zijn afgelegd. Dat staat in de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit die per 1 juli 2024 in werking treedt. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze regeling al per 1 januari 2024 inging. Desondanks mag ook nog steeds gekozen worden om wel al vanaf 1 januari 2024 te beginnen met rapporteren. De rapportage over het jaar 2024 moet uiterlijk op 30 juni 2025 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO). De vereiste gegevens voor deze rapportage moeten in 2024 worden geregistreerd en verzameld.

Zoals gezegd is bovenstaande een greep uit de vele trends en wijzigingen voor 2024. Wilt u verder op de hoogte gehouden worden van komende trends en wijzigingen? Neem dan gerust contact met ons op. Onze HR- en Payroll consultants staan voor u klaar.

Belangrijke wijzigingen Fiscaal en Sociaal per 1 januari 2024Belangrijke wijzigingen Fiscaal en Sociaal per 1 januari 2024
De mogelijkheden van NMBRS alles digitaal en op 1 plekDe mogelijkheden van NMBRS: alles digitaal en op één plek!

Relateerde berichten