Grip op je HR processen en meer tijd voor wat écht belangrijk is

Een stage-overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst

De zomervakantie zit er weer op, de scholieren moeten weer aan de bak en daarmee is ook een nieuwe stageperiode aangebroken. Starten er ook stagiairs binnen jouw organisatie? En heb je de afspraken met de stagiair goed vastgelegd? In dit artikel lees je waarom dit zo belangrijk is.

Verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een stageovereenkomst

Voordelen van E-HRM voor medewerkers, de personeelsafdeling en managers

Stage is voor studenten een ideale kans om op een laagdrempelige wijze kennis te maken met een organisatie. De stagiair kan binnen jouw bedrijf praktijkervaring opdoen in het kader van zijn opleiding. Andersom krijg jij als leeromgeving een frisse blik binnen het bedrijf en tijdelijke extra ondersteuning. Let op: het uitgangspunt is dat de stagiair geen productieve arbeid verricht en geen loon ontvangt.

Het is verstandig om afspraken vooraf vast te leggen in een stageovereenkomst, naast de eventuele overeenkomst die je van school ter ondertekening krijgt. De inhoud van een stageovereenkomst is niet wettelijk geregeld, de inhoud van een arbeidsovereenkomst wel. De stageovereenkomst heeft elementen van een arbeidsovereenkomst maar moet op een paar punten afwijken. Drie kenmerken van een arbeidsovereenkomst zijn: arbeid, loon en gezagsverhouding. Als de relatie met een stagiair deze kenmerken vertoont, kwalificeert de stageovereenkomst als arbeidsovereenkomst. Zelfs als in de stageovereenkomst staat dat het geen arbeidsovereenkomst is.

Wat als de stageovereenkomst een arbeidsovereenkomst blijkt te zijn?

Wordt de stageovereenkomst gekwalificeerd als arbeidsovereenkomst óf blijkt in de praktijk dat de stagiair geen stagewerk doet maar gewoon werk? Dan heeft de stagiair recht op het wettelijk minimumloon. Dit kan grote gevolgen hebben.

Een loonvordering kan namelijk flink in de papieren lopen, zeker wanneer de stagiair ook de wettelijke verhoging en wettelijke rente vordert. Daarnaast betekent de kwalificatie als arbeidsovereenkomst ook dat:

  • De wettelijke regels van het ontslagrecht van toepassing zijn
  • De stagiair heeft recht op de wettelijke transitievergoeding
  • De ketenregeling van toepassing is
  • Er gelden belasting- en premieverplichtingen voor de werkgever
  • De stagiair heeft recht op betaalde vakantiedagen
  • De stagiair heeft recht op loondoorbetaling bij ziekte

Als werkgever wil je voorkomen
dat bovenstaande zich voordoet, maar hoe?

De werkgever dient te monitoren dat het doel van de werkzaamheden van de stagiair niet verschuift van het uitbreiden van kennis en ervaring naar het verrichten van arbeid. Daarom raden wij aan een goede stageovereenkomst op te stellen. Natuurlijk kan ESVE Groep hierin adviseren, neem contact met ons op via hr@esvegroep.nl. Naast de stageovereenkomst is het belangrijk dat je de werkzaamheden van de stagiair blijft volgen en evalueren.

Hoe zit het met stagevergoedingen?

Een stagiair doet praktijkervaring op en verricht geen productieve arbeid, dus ontvangt hij geen loon. Het is wel gebruikelijk om eventuele kosten (zoals reiskosten) te vergoeden. Als er geen aanvullende CAO afspraken zijn, ben je als werkgever niet verplicht om een stagevergoeding af te spreken. Is het doel van de stage niet leren maar werken, dan heeft de stagiair dus recht op het minimumloon.

De leukste secundaire arbeidsvoorwaardenDe leukste secundaire arbeidsvoorwaarden
Mijn werknemer vraagt om een salarisverhoging. Wat nu?Mijn werknemer vraagt om een salarisverhoging. Wat nu?

Relateerde berichten