Bijdragen aan de ontwikkeling van jouw medewerkers

Behoud van je meest kostbare goed, collega’s!

Ook in 2023 krijgen we met nieuwe HR trends te maken. Een van de belangrijkste HR-trends is en blijft nog steeds de krapte op de arbeidsmarkt, zo ook in 2023. 
Ons meest kostbare goed zijn onze collega’s oftewel medewerkers. Het binden en boeien van collega’s is steeds belangrijker. Maar hoe blijf je medewerkers boeien? 
Medewerkers worden steeds meer op nieuwe innovatieve manieren gebonden of aangetrokken aan een organisatie. Een medewerkersreis begint bij het lezen van de website, de vacature, het eerste contact fysiek of telefonisch. Wanneer de eerste indruk goed is en deze goede indruk de gehele loopbaan door blijft lopen, werkt dit door in meer werkgeluk, minder verzuim, betrokken medewerkers en aantrekkelijk werkgeverschap. Hierbij is een goede werving en selectie en de onboarding van een nieuwe medewerker een belangrijk onderdeel. Daarnaast is het ook belangrijk dat hetgeen wat je aan de voorkant uitdraagt ook daadwerkelijk in de praktijk zo is, wees open en eerlijk naar wat een nieuwe medewerker kan verwachten.

Daarnaast is werkgeluk een belangrijke pijler, hierdoor kun je bijdragen aan meer betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers. Werkgeluk kun je meten door een schriftelijke vragenlijst, maar ook via een klankbordgroep (diverse medewerkers van meerdere afdelingen, die over verschillende onderwerpen zoals bijvoorbeeld vitaliteit met elkaar in gesprek gaan) levert veel meer op. Daarmee hebben medewerkers veel meer het idee dat er écht naar hen geluisterd wordt. Bij werkgeluk hoort ook het liefdevol met elkaar omgaan. Bij “alles” wat je doet of je nu de medewerker of werkgever bent, nagaan of het goed is voor de medewerker en andersom. Wanneer medewerkers gelukkig zijn in het werk, dan merken klanten en andere collega’s dat ook.

In alles is vertrouwen belangrijk, een open werksfeer zorgt ervoor dat medewerkers eerder ideeën en wensen inbrengen, dat “simpele” welgemeende complimentje te maken of zelfs een medewerker in het zonnetje te zetten. Het uiten van waardering naar medewerkers blijft belangrijk, wees je hiervan bewust. Deel successen en positieve verhalen en ben daardoor een bron van inspiratie voor anderen.

Het behouden van talent wordt op steeds meer innovatieve manieren toegepast. Zo hebben steeds meer bedrijven een Happiness Officer of is dit als onderdeel ondergebracht bij HR. Die zorgt ervoor dat successen gevierd worden zoals bijvoorbeeld een afgeronde studie van een collega of een nieuwe klant die ingericht is in je systeem. Maar ook het inplannen van een wandelafspraak met een collega om persoonlijke gesprekken te voeren.

Dit kan helpen bij medewerkers die het lastig vinden om de gesprekspartner aan te kijken tijdens een persoonlijk gesprek. In een wandelafspraak kan het bijvoorbeeld gaan over gebeurtenissen op het werk, thuis, loopbaanvragen, hun kwaliteiten, wensen en uitdagingen, maar ook bijvoorbeeld een dreigende burn-out. Wat ook steeds meer werkgevers toepassen, is dat medewerkers hun managers beoordelen! Zo weten beide “partijen” hoe ze samen in hun werkrelatie staan.

Innovatieve personeelsvoorzieningen worden bij steeds meer werkgevers ontplooit, zoals betaalde vrije dagen en budgetten voor wellness dagen waar de sauna, massages, sportschoolabonnementen, de chiropractor, acupunctuur en yogalessen onderdeel van zijn. Maar ook het volgen van kooklessen, want goed en gezonder eten heeft zijn uitwerking op het welbevinden van de medewerkers. Family care regelingen worden ook steeds meer toegepast, hiermee kunnen medewerkers een bepaald aantal dagen extra vrij krijgen om voor een gezinslid te zorgen als ze bijvoorbeeld dringend hulp nodig hebben, of het verruimen van de ouderschapsregelingen voor zowel de man als de vrouw.

Maar ook in rustige periodes het verlagen van de werkuren per dag, zonder dat er in salaris iets wijzigt, zodat medewerkers meer tijd hebben voor een cursus, sporten of tijd met familie. 
Het werken op een andere plek dan kantoor of thuis, gefaciliteerd door de werkgever, is ook een innovatief idee waar steeds meer werkgevers aan bijdragen. Het “gewoon” geven van complimenten en het uitspreken van waardering is en blijft belangrijk en kost een organisatie niets extra’s maar levert veel op. Het zijn maar enkele voorbeelden van organisaties die hier volop mee bezig zijn, maar uit onderzoeken is gebleken dat faciliteiten in welzijn/ betrokkenheid en doen wat je zegt een psychologisch effect hebben. Medewerkers voelen zich meer gezien en blijven langer. Ze zijn geen nummer, maar een gewaardeerde medewerker en collega.

Als laatste, nieuw talent aantrekken is lastig op dit moment en kost vaak veel geld, dit kun je beter investeren in het belangrijkste goed van je bedrijf namelijk je huidige medewerkers!

Heeft u vragen op het gebied van HR en/of Payroll, neem dan direct contact met een collega van ons op via: 088 – 188 13 00.

Bijdragen aan de ontwikkeling van jouw medewerkersBijdragen aan de ontwikkeling van jouw medewerkers? Dat doe je zo!
Wijzigingen 2023 voor salarisadministratiesWijzigingen 2023 voor salarisadministraties

Relateerde berichten