Published On: 03/01/2024Categorieën: E-HRM, HR Services, Salarisadministratie

Minimumuurloon per 2024: wat betekent dit?

Het wettelijk minimumuurloon gaat per 1 januari 2024 in. De werkgever is dan verplicht om minimaal het minimumloon per uur te betalen. Werknemers kunnen hierdoor een hoger loon krijgen. Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt per 1 januari € 13,27 per uur.

Voor een werknemer die minimumloon ontvangt en meer dan 36 uur per week werkt, moet de werkgever meer loon betalen vanaf 1 januari 2024. Houd er rekening mee dat UWV een eventuele uitkering van de werknemer op dezelfde manier blijft berekenen, op basis van het maandloon. Als de werknemer inkomsten naast de uitkering heeft en een toeslag van UWV ontvangt, kan deze lager worden door een hoger loon.

Aantal gewerkte uren wordt leidend

In 2023 is het nog zo dat werknemers met een minimumloon die 40 uur per week werken een lager uurloon hebben dan werknemers die 36 uur per week werken. Aan deze ongelijkheid komt een einde. Met het wettelijk minimumuurloon verdwijnt de situatie dat werkgevers een vast minimumloon per dag, week of maand betalen.

Vanaf 1 januari 2024 geldt hetzelfde minimumuurloon voor alle werknemers in Nederland. Het maandloon van een werknemer met een minimumloon wordt dan bepaald door het aantal gewerkte uren.

Loonsverhoging

Voor werknemers die het minimumloon verdienen en een voltijds dienstverband van méér dan 36 uur per week hebben (bijvoorbeeld 38 of 40 uur) leidt de invoering van het wettelijk minimumuurloon tot een loonsverhoging.

Basisformule

Er zijn een aantal gangbare periodes om het loon over te berekenen. Bijvoorbeeld een week, een maand of een vierwekelijks periode. Door het aantal gewerkte uren in een periode te vermenigvuldigen met het wettelijk minimumuurloon kom je tot het loon van die periode.

Je kunt de volgende basisformule gebruiken.
loon in periode Y = (aantal gewerkte uren periode Y ) x (wettelijk minimumuurloon)

Vast bedrag per maand

Een vaste beloning per maand afspreken mag, als ook sprake is van een vast overeengekomen arbeidsduur per week. Dit moet in een cao of schriftelijke arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd. Dit kan ook als de werknemer per week (gemiddeld) een vast aantal uren werkt. Bijvoorbeeld in
de ene week 36 uur en de andere week 40 uur, wat op een vast gemiddelde van 38 uur per week uitkomt.

Een vast bedrag per maand op basis van het minimumuurloon bereken je door het totaal aantal (te verwachten) arbeidsuren van de werknemer in het betreffende kalenderjaar te delen door 12 en dat te vermenigvuldigen met het geldende minimumuurloon.

Je kunt de volgende basisformule gebruiken.
vast bedrag per maand= (aantal arbeidsuren in betreffende kalenderjaar / 12) * minimumuurloon

Als je uitgaat van werkweken van maandag t/m vrijdag dan heeft een kalenderjaar vaak méér dan (5 x 52 =) 260 werkbare dagen. Kalenderjaren met 261 en 262 werkbare dagen komen ook voor.

Houd rekening met het werkrooster bij het berekenen van het totaal aantal arbeidsuren in een kalenderjaar om niet op een te laag vast bedrag per maand uit te komen. Afhankelijk van het rooster kan een ander aantal (te verwachten) arbeidsuren in een jaar van toepassing zijn.

Houd daarnaast ook rekening met de indexatie van het minimumuurloon op 1 juli, waardoor opnieuw een het vaste bedrag per maand moet worden berekend in het betreffende kalenderjaar.

Mocht je aan de hand van voorgenoemde nog vragen of advies nodig hebben, neem dan gerust contact met ons op via salaris@esvegroep.nl. Onze professionals helpen je graag verder op weg!

Bron:

Meer nieuws: