Published On: 28/02/2024Categorieën: E-HRM, HR Services, Salarisadministratie

Hoe controleer ik thuiswerkers?

Er zijn allerlei tech-trucjes om te spieken hoe en wanneer werknemers vanuit huis aan het werken zijn. Maar goed, dat stalken van je personeel is aan strakke regels gebonden. Zo moet eerlijk vertellen aan je werknemers dat je ze in de gaten houdt. Stiekem loeren mag alleen als je een goede reden hebt om te denken dat ze iets strafbaars uitspoken, dus Netflixen valt sowieso af.

Werkgevers moeten echt opletten dat ze de privacy van hun werknemers niet schenden. En die controle moet ook echt een goede reden hebben en liefst op een manier gebeuren die minder opdringerig is.

Maar serieus, los van al die regels, moeten we ons afvragen of het eigenlijk wel nodig is om je team te controleren als ze thuiswerken. Op kantoor kijkt ook niemand constant over hun schouder. Daar beoordelen we ze op basis van de resultaten die ze leveren. Natuurlijk, het voelt anders als je ze niet ziet zwoegen, maar uiteindelijk zie je aan de resultaten wel of ze nuttig bezig zijn of niet.

Monitoring van werknemers is niet per definitie verboden, maar werkgevers dienen wel rekening te houden met de privacy van hun personeel. Het recht op privacy van individuen geldt zowel op de werkvloer als daarbuiten. Werkgevers kunnen hun werknemers niet zomaar zonder reden controleren en dienen te allen tijde te voldoen aan de algemene voorwaarden voor het monitoren van werknemers.

Hier zijn een aantal vragen en antwoorden over de controle van werknemers en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

Mag een werkgever een werknemer controleren wanneer deze vanuit huis werkt?

Het monitoren van werknemers die thuiswerken, bijvoorbeeld met speciale software die hun computeractiviteiten registreert, kan ingrijpend zijn voor de privacy. Werkgevers moeten zorgvuldig overwegen of dergelijke methoden noodzakelijk zijn. Alternatieve, minder ingrijpende controlemethoden kunnen ook worden overwogen, zoals het maken van afspraken over dagelijkse taken en verantwoordingsplicht.

Mag een werkgever e-mail, internet- en telefoongebruik controleren?

Ja, werkgevers mogen voorwaarden stellen aan het gebruik van e-mail, internet en zakelijke telefoons op het werk en kunnen controles uitvoeren, mits werknemers op de hoogte worden gesteld van de regels.

Mag een werkgever telefoongesprekken opnemen?

Ja, als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het verbeteren van telefonische dienstverlening. Werknemers dienen wel op de hoogte te worden gesteld als het gesprek wordt opgenomen.

Mag een werkgever in de mailbox kijken als de werknemer er niet is?

Ja, als de werknemer langdurig afwezig is, bijvoorbeeld door ziekte of vakantie, mag de werkgever de zakelijke e-mails lezen, maar niet de privémail.

Mag een werkgever een gps-tracker in een bedrijfsauto plaatsen?

Ja, een werkgever mag een gps-tracker in een bedrijfsauto plaatsen, maar dit moet voldoen aan de voorwaarden van de AVG en alleen gebeuren als het noodzakelijk is.

Mag een werkgever een werknemer testen op alcohol, drugs of medicijnen?

In de meeste gevallen is dit verboden, tenzij de wet specifieke functies toestaat, zoals bijvoorbeeld voor piloten, schippers of spoorwegmachinisten.

Mag een werkgever controleren wat een werknemer op sociale media zegt over zijn werk?

Ja, maar alleen als het om openbare informatie gaat. Werkgevers kunnen niet eisen dat werknemers connectieverzoeken accepteren of inloggegevens delen.

Mocht je aan de hand van voorgenoemde nog vragen of advies nodig hebben, neem dan gerust contact met ons op. Onze professionals helpen je graag verder op weg!

Bron:

Meer nieuws: