Ben je ook klaar met 2022

Hoe staat het met ons nieuwe pensioenstelsel?

In 2019 heeft toenmalig minister Koolmees een pensioenakkoord gesloten met werknemers- en werkgeversorganisaties, waarbij nadere afspraken gemaakt zijn over onder andere,

  • een transparanter en persoonlijker pensioenstelsel;
  • een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd;
  • een extra keuzerecht voor iedereen bij pensioen;
  • een beter nabestaandenpensioen;
  • een betere pensioenafspraak voor vervroegd stoppen met werken voor mensen met zwaar werk.

De minder snelle stijging van de AOW-leeftijd is tot nu het meest duidelijk en als zodanig ook al doorgevoerd vanaf 2020. De overige afspraken blijken in de uitwerkingen toch meer met zich mee te brengen dan verwacht. Volgens de huidige planning treedt de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen per 1 juli 2023 in werking, waarbij de vakbonden, de werkgevers en de pensioenuitvoerders tot 1 januari 2027 de tijd krijgen om de lopende pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

Wat is nu eigenlijk de essentie van de nieuwe pensioenregeling?

De huidige pensioenregelingen zijn simpelweg op termijn niet meer te betalen en sluiten niet aan bij de huidige arbeidsmarkt, waarbij mensen niet meer hun hele leven bij één werkgever in dienst zijn

Pensioenen worden straks gebaseerd op beschikbare premie, het behaalde resultaat. De uitkering wordt hierdoor wat minder zeker, waarbij de premie inleg meer vast ligt. Aan de ‘voorkant’ meer duidelijkheid, aan de ‘achterkant’ meer variabel, waarbij de waarde op het moment van het pensioen bepalend gaat worden voor de hoogte van de uitkering.

Bij de uitwerkingen worden de opgebouwde saldo’s omgezet naar de nieuwe premieregelingen, waarbij mensen er niet op achteruit mogen gaan. Waar nodig, zal er een compensatieregeling komen. En dat vraagt natuurlijk gedegen onderzoek. Inmiddels merken we dat een aantal organisaties in hun pensioenregelingen al voorsorteren op het nieuwe pensioenstelsel en bijvoorbeeld een vaste werkgeversbijdrage kennen, waarbij de medewerker de keuze heeft in de hoogte van de werknemersbijdrage. Een (individueel) keuze budget wat helemaal in de huidige tijdgeest past.

Hoe staat het met ons nieuwe pensioenstelsel?

Wat is er allemaal mogelijk in het kader van de nieuwe pensioenregeling?

In het kader van de nieuwe pensioenregeling wordt het mogelijk om in plaats van 50 weken verlof te sparen, dit uit te breiden naar 100 weken.
Een andere ontwikkeling is dat er keuze is om 10% van het opgebouwde pensioen in één keer te laten uitbetalen. Hiermee kun je bijvoorbeeld aflossen of een uitgave doen voor een langgekoesterde wens. Gevolg is natuurlijk wel dat je maandelijkse pensioenuitkering lager wordt.
De huidige mogelijkheden om vijf eerder of later te stoppen blijven bestaan. Jouw pensioenuitvoerder kan je hier meer over vertellen.

Pensioen goed geregeld?

Je pensioen is niet alleen voor later, het is goed om er ook nu al mee bezig te zijn. Wees alert op de informatie over de ontwikkelingen en aanpassingen bij je pensioenuitvoerder.
Op de website van de Rijksoverheid staan een tweetal korte video’s met een toelichting op het nieuwe pensioenstelsel.

Meer informatie of nieuwsgierig wat we voor jou en je medewerkers kunnen betekenen? Neem contact op via: hr@esvegroep.nl

Lean en HR zijn een gouden combinatieLean en HR zijn een gouden combinatie.
Mantelzorg en werk goed te combinerenMantelzorg en werk, goed te combineren ?

Relateerde berichten