Veilige Werkplek door Diversiteit en Inclusie

Werkplekveiligheid gaat verder dan alleen maar fysieke aspecten zoals ergonomie en veiligheidsuitrusting. Een belangrijk stukje van een veilige werkomgeving is een sfeer waarin iedereen zich gerespecteerd en veilig voelt, zonder enige vorm van discriminatie. In 2024 zetten bedrijven steeds meer in op diversiteit en inclusiviteit als onderdeel van hun sociale verantwoordelijkheid.

Duurzaamheid en Sociale Gelijkheid

Duurzaamheid is niet alleen maar om het milieu geven, maar ook om sociale gelijkheid. Diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit horen bij dit bredere idee van duurzaamheid. Dit stuk benadrukt waarom deze aspecten belangrijk zijn en hoe bedrijven hieraan kunnen bijdragen.

Wat houden Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie eigenlijk in?

Diversiteit gaat over alle verschillen tussen mensen, of het nu zichtbaar is (zoals leeftijd, geslacht, huidskleur) of niet (zoals cultuur, politieke overtuiging). Gelijkheid draait om het bieden van gelijke kansen aan iedereen, zodat het speelveld eerlijk is. inclusiviteit gaat erom dat iedereen volledig mee kan doen, zich erbij hoort en gerespecteerd voelt.

Waarom is DE&I Belangrijk?

Diversiteit, Gelijkheid & Inclusie (DE&I) is echt cruciaal. Ondanks goede bedoelingen zijn vooroordelen en aannames hardnekkig. Bedrijven zijn doordrongen van historische invloeden en DE&I wordt gezien als essentieel voor een goed functionerende samenleving en bedrijf. DE&I kunnen bedrijven veel voordelen geven zoals een toegang tot een breder scala aan talenten, diverse teams zijn creatiever en innovatiever, gelijkheid bevordert werktevredenheid. Onderzoek laat zien dat goede bedoelingen alleen niet genoeg zijn; bewustwording van vooroordelen en actie zijn nodig. Dit kan al gedaan worden met maar 4 stappen!

Vier Stappen naar Diversiteit en Inclusiviteit

1. Bewustwording Vergroten

 • Educatie: Lees, kijk naar programma’s en luister naar podcasts.
 • Gesprekken: Praat met mensen die dagelijks met diversiteit te maken hebben.

2. Bedrijfsonderzoek

 • Personeelsoverzicht: Analyseer verhoudingen en salarissen.
 • Enquêtes: Laat werknemers anoniem hun ervaringen delen.
 • Faciliteiten en communicatiekanalen: Beoordeel de toegankelijkheid.

3. Doelen Stellen

 • Identificeer onderwerpen die meer aandacht verdienen.
 • Stel meetbare doelen vast.
 • Houd het team gemotiveerd.

4. Concrete Aanpassingen

 • Ontwikkel een beleid voor discriminatie, diversiteit en inclusie.
 • Herzie vacatureteksten en functie-eisen.
 • Wees flexibel met feestdagen.
 • Varieer in sociale teamactiviteiten

Conclusie

Diversiteit en inclusiviteit zijn niet alleen morele imperatieven, maar dragen ook bij aan het succes van een bedrijf. Door bewustwording, onderzoek en concrete aanpassingen kunnen bedrijven een veilige, respectvolle werkomgeving bevorderen. Dit is niet alleen een maatschappelijke verplichting, maar ook een strategische keuze voor duurzaamheid en lange termijn succes.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en de opkomst van de leasefiets
Werkgevers focussen vooral op personeelsbehoud

Relateerde berichten