Ben je ook klaar met 2022

Ben je ook klaar met 2022?

De eerste maand van het nieuwe jaar zit er alweer op. De salarissen zijn betaald en de eerste facturen alweer de deur uit, de focus lijkt te liggen op 2023. Maar niets is minder waar. Over het afgelopen jaar moeten nog een aantal zaken in beeld worden gebracht en worden afgehandeld.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de werkkostenregeling (de WKR). In de eerste plaats aandacht voor de (tijdelijke) ophoging van de vrije ruimte. Het aanvankelijk percentage van 1,70% over de eerste € 400.000 is alsnog opgehoogd naar 3,00%. Dat levert toch weer een bedrag van € 5.200 op aan extra vrije ruimte.

Boven de € 400.000 is het percentage voor de vrije ruimte ongewijzigd gebleven op 1,18%. Het blijft altijd goed om nog weer even kritisch te kijken naar de verschillende looncomponenten en kosten op de grootboekrekeningen. Zijn alle eindheffingscomponenten goed meegenomen? Zijn er wellicht vergoedingen of uitgaven die onder de vrijstelling vallen? Laat je bij twijfel adviseren door één van onze consultants.

De eindheffing moet uiterlijk in het tweede loontijdvak, tweede maand of tweede vierweken periode, in de loonaangifte worden opgegeven. Daarmee heb je de gelegenheid om zaken zorgvuldig te beoordelen. En voorkom je fouten bij de aangifte van de eindheffing. Niet onbelangrijk is natuurlijk ook dat een goed inzicht in de uiteindelijke werkkosten je kan helpen om voor 2023 de juiste keuzes te maken of aanpassingen in je beleid kunt doorvoeren. Let daarbij wel op dat je eindheffingsloon tijd als zodanig aanwijst, dus voor dat je een betaling doet.

Ben je ook klaar met 2022

Kijk ook na of je over 2022 alle fiscale (kortings)regelingen optimaal hebt kunnen gebruiken. Ook hier geldt weer dat een juist inzicht over het afgelopen jaar, helpt bij het maken van de juiste keuzes voor dit jaar.

De ervaring leert dat de ook grootboekrekening Netto Salarissen en alles wat hiermee samenhangt, de nodige aandacht verdient. Het is niet alleen voor de account prettig als alle aansluitingen en rondrekeningen kloppen, het geeft een bevestiging dat er het afgelopen jaar goed is gewerkt en dat zaken goed zijn verwerkt. Niet voor het eerst komen naar voren die al weer enige tijd geleden zijn en mogelijk aan de aandacht zijn ontsnapt. Ook in onze branche Payroll en HR geldt dat ‘meten is weten’.

Kun je advies gebruiken over bovenstaande zaken? Neem dan contact op met een van onze specialisten, wij helpen je graag verder!

HR trends voor 2023HR trends voor 2023
Meet Stan!Meet Stan!

Relateerde berichten