Published On: 02/02/2023Categorieën: ESVE Groep, HR Services, Salarisadministratie
Uiterlijk 31 januari 2023 moet je de laatste btw-aangifte over 2022 indienen

HR trends voor 2023

In 2023 staan er weer diverse HR trends op de agenda. Door de verandering op de arbeidsmarkt en je huidige personeelsbestand zijn we ons er steeds meer van bewust diverse HR thema’s aandacht te moeten geven. Het gaat niet alleen om het vinden van de juiste medewerker maar des te meer om het behouden van je arbeidskapitaal. Waar moet HR mee aan de slag in 2023?

Het verbeteren van je werkgeversimago.

Het verbeteren van je werkgeversimago is een van HR trends die voor 2023 op de agenda staat. Je organisatie als een aantrekkelijke werkgever in de arbeidsmarkt zetten, hoe onderscheid je jezelf ten opzichte van andere werkgevers? Belangrijk is doe je niet anders voor maar blijf jezelf als werkgever! Met je werkgeversimago laat je zien wie je als bedrijf bent aan zowel je huidige personeelsbestand als potentiële medewerkers. Sociale media is vandaag de dag niet meer weg te denken. Misschien ben je zelf niet helemaal op de hoogte van het imago van je eigen bedrijf? Een advies in deze kan zijn om je daar wat meer in te verdiepen. Wat wordt er nou daadwerkelijk gezegd en gedeeld op sociale media over je bedrijf? Sociale media staat nooit stil dus het is belangrijk met enige regelmaat tijd in te plannen om de reviews te lezen. Zelf kun je ook zorgen voor interessante verhalen en foto’s op sociale media. Op deze manier kun je ook nieuwe medewerkers aantrekken.

Het digitaliseren van de HR processen.

Het digitaliseren van HR processen begint steeds meer genormaliseerd te worden. Waar je aan kunt denken met betrekking tot digitalisering van je HR processen is o.a. verlofaanvragen, declaraties, verzuimregistratie en het onboarden van nieuwe medewerkers. Uiteindelijk biedt de digitalisering structuur, het vermindert regelwerk en het zorgt voor minder administratieve processen. Daardoor is er meer tijd voor personeel, je krijgt meer inzichten en tot slot sluit het naadloos aan op de wet- en regelgeving denk bijvoorbeeld aan de afloop van arbeidsovereenkomsten, Wet Arbeidsmarkt in Balans, AVG etc.

Vierdaagse werkweek.

De vierdaagse werkweek wordt door steeds meer bedrijven geïmplementeerd. Een vierdaagse werkweek kan het verschil maken, zo blijkt dat de productiviteit omhoog gaat, het operationele kosten bespaart, minder verzuim geeft en daarnaast blijkt dit een positief effect te hebben bij het aantrekken van nieuw talent door de flexibiliteit die het medewerkers biedt. En wat dacht je van het werkgeluk?

Werkgeluk.

Werkgeluk draagt bij aan een hogere productiviteit, meer open staan voor veranderingen en vernieuwing, minder verzuim en het behoud van getalenteerde medewerkers. Wanneer de ervaringen positief zijn op het gebied van o.a. het aannameproces, doorgroei en evaluaties zijn medewerkers gelukkiger wat weer bijdraagt aan een hogere klanttevredenheid en daarmee een hogere bedrijfswaarde. Het thuis laten voelen van een medewerker begint al bij de start van een nieuwe baan.

Denk bijvoorbeeld aan een goed onboardingsprogramma immers een goede eerste indruk maak je maar één keer! Werkgeluk zorgt ervoor dat medewerkers elke dag met plezier naar hun werk komen, zich thuis voelen in het bedrijf en hun kennis en kunde volop kunnen inzetten voor het bedrijf. Medewerkers zoeken en eisen immers steeds meer op gebied van werkgeluk. Ze werken graag op een plek waar ze iets bijdragen en zich betrokken voelen. Hoe zorg je nu voor bijvoorbeeld die betrokken medewerker? Draag niet altijd de oplossing aan maar geef je medewerkers het probleem. Hierdoor zul je merken dat medewerkers meer betrokken raken en meer leren.

In deze tijden van enorme inflatie heerst er ook meer onzekerheid wat de toekomst gaat doen ook wat betreft werk. Uit onderzoek is gebleken dat 6 op de 10 medewerkers zich voldoende veilig voelt om over onderwerpen te praten zoals financiële problemen en financiële onzekerheid. Als werkgever kun je hierop inspelen door een stabiele werksituatie te creëren, zorgen voor continuïteit op de lange termijn waarbij je de medewerker een stukje zekerheid geeft.

Ziekteverzuim.

Het ziekteverzuim is het laatste jaar het hoogste ooit gemeten maar liefst boven de 5%. De focus ligt voor 2023 dan ook op het verlagen van dit percentage. Het verzuim wordt steeds meer gekenmerkt door werkgerelateerde psychische klachten en de duur van het verzuim is aanzienlijk langer. Vandaar dat er door de werkgevers meer gedaan dient te worden aan preventie. Er dient door de werkgever meer aandacht besteed te worden om ziekteverzuim te voorkomen en de zo dreigende burn-out golf terug te dringen. Door de krapte op de arbeidsmarkt neemt de werkdruk onder medewerkers toe.

Belangrijk voor de werkgever is het gesprek aan te gaan met de medewerker, daarnaast dien je als werkgever na te denken over de manieren om te zorgen dat de medewerker minder stress ervaart. Ook vanuit de HR afdeling en/of leidinggevende kan het gesprek met de medewerker aangegaan worden over onderwerpen als vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, balans werk-privé. Je ziet bij bedrijven waar veel persoonlijke aandacht is voor de medewerker in de vorm van gesprekken voeren, waarbij de leidinggevende ook getraind, zijn het verzuim lager is. Andere preventiemaatregelen die de werkgever kan inzetten om verzuim te voorkomen of terug te dringen zijn de RI&E (risico inventarisatie & evaluatie), inzet van de preventiemedewerker of het aanbieden van preventief medisch onderzoek (PMO) bij de Arbodienst.

Duurzame inzetbaarheid.

Duurzame inzetbaarheid heeft al jaren de volle aandacht en zal ook voor 2023 hoog op de agenda staan. De beroepsbevolking vergrijst, we moeten immers langer werken tot aan ons pensioen. Hierdoor dienen we ons beleid aan te passen op het feit dat we langer kunnen en willen blijven werken. Door te kijken naar de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers binnen je bedrijf dien je maatwerk te bieden. Denk bijvoorbeeld aan het bieden van een gezonde werkomgeving en arbeidsomstandigheden zoals verstelbare bureaus, stoelen en beeldschermen, juiste verlichting, sportaanbod etc. Hierbij dien je rekening te houden met het feit dat medewerkers hun hele werkende leven gezond, capabel, en gemotiveerd blijven. Er dient meer aandacht te zijn voor de persoonlijke situatie van de medewerker.

Een goede relatie tussen manager en medewerker is extra belangrijk geworden. Daarom zullen managers ondersteuning nodig hebben door aanvullende trainingen en middelen om soft skills te verbeteren. Uiteindelijk helpt dit het verloop van medewerkers te verminderen. De verantwoordelijkheid van de loopbaan ligt natuurlijk ook deels bij de medewerker zelf.

Heeft u vragen op het gebied van HR en/of Payroll, neem dan direct contact met een collega van ons op via: 088 – 188 13 00.

Bron:

Meer nieuws: