Published On: 04/11/2022Categorieën: Consultancy, ESVE Groep, HR Services
Mijn werknemer vraagt om een salarisverhoging. Wat nu?

Zo word je een nog aantrekkelijkere werkgever! Fiscaal gezien dan…

Word een aantrekkelijke werkgever door het aanbieden van fiscale uitruil. Mogelijkheden voor reiskosten ook van toepassing op de thuiswerkvergoeding.

In het Handboek Loonheffingen zijn een aantal mogelijkheden tot een onbelaste vergoeding opgenomen. Dit betreft bijvoorbeeld de onbelaste vergoeding van € 0,19 per kilometer (tarief 2022, dit wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar € 0,21 per kilometer). In veel situaties wordt er op basis van de CAO minder uitbetaald dan fiscaal onbelast toegestaan is. Dit komt bij de vergoeding van reiskosten, meestal voor woon-werk verkeer, vaak voor. Veel CAO’s of bedrijfsspecifieke arbeidsvoorwaardenregelingen kennen bijvoorbeeld pas een vergoeding vanaf een bepaald aantal reiskilometers of een maximering van het aantal kilometers dat vergoed wordt.

Voor het deel van de reiskosten dat niet vergoed is, maar wel onbelast uitgekeerd had mogen worden, wordt vaak de uitruilregeling toegepast. Dit houdt in dat de medewerker een deel van het bruto inkomen inlevert en daar een netto vergoeding voor terug ontvangt. Het voordeel voor de werknemer hierbij is dat er geen loonheffing (belasting) over het bedrag hoeft te worden afgedragen. Bij een gemiddeld inkomen is het voordeel ongeveer de helft van het uitgeruilde bruto bedrag.

Als een medewerker bijvoorbeeld dagelijks 60 kilometer heen en weer reist naar het werk, dan mag de werkgever daar een onbelaste vergoeding voor verstrekken van € 11,40. Als de werkgever een maximale vergoeding van bijvoorbeeld € 6,40 geeft, dan blijft er een ruimte van € 5,00 onbenut. Per maand is dat al snel € 100 en per jaar komt dat neer op ruim € 1.000. Door deze € 1.000 uit te ruilen met het bruto inkomen en als onbelaste vergoeding uit te betalen, is het voordeel voor de werknemer gemiddeld zo’n € 500. Toch mooi meegenomen. Het kost de werkgever niets extra, anders dan de verwerking in de loonadministratie. Helaas bieden niet alle werkgevers deze mogelijkheid aan als aantrekkelijke arbeidsvoorwaardenregeling.

Zijn er dan geen nadelen voor de medewerker?

Toch wel, een lager fiscaal belast inkomen kan gevolgen hebben voor een lagere uitkering vanuit het UWV bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Echter is het negatieve effect op een uitkering zeer gering, een uitruil van € 1.000 leidt ongeveer tot een lagere uitkering van zo’n € 5,00 per maand.

Sinds dit jaar(2022) is een onbelaste vergoeding opgenomen in het Handboek Loonheffing voor de thuiswerkvergoeding. Voor iedere dag dat er thuis gewerkt wordt mag de werkgever een bedrag van € 2,00 (niveau 2022, vanaf 2023 wordt dit € 2,13 per dag).
Ook met betrekking tot de thuiswerkvergoeding kan gesteld worden dat niet alle werkgevers deze onbelaste vergoeding ook aan hun medewerkers betalen.

Ook hier geldt dat werkgevers een fiscaal onbelaste vergoeding mogen verstrekken, maar een werkgever is niet verplicht dit ook te doen. Indien een werkgever fiscaal onbelaste ruimte niet gebruikt, dan mag er uitgeruild worden. Ook hier geldt weer dat een werkgever ook niet verplicht is dit aan de werknemers aan te bieden. Een werkgever kan zich met het wel aanbieden van uitruilmogelijkheden extra aantrekkelijk maken voor werknemers.

Moet de werkgever nog iets regelen om de uitruilmogelijkheid toe te passen?

Er hoeft geen specifieke afspraak met de Belastingdienst gemaakt te worden. Het intern vastleggen van het openstellen van de uitruilmogelijkheid voordat je uitruil wordt toegepast, het zogenaamde ‘genietingsmoment’, is voldoende.

ESVE Groep ondersteunt u, de werkgever, graag bij de vastlegging, inrichting en uitvoering van de regelingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Bron:

Meer nieuws: