Published On: 30/05/2023Categorieën: Consultancy, ESVE Groep, HR Services
Ben je ook klaar met 2022

Wat moet ik doen bij een zieke medewerker?
En wat kan ik doen om dit te voorkomen?

Je krijgt er altijd een keer mee te maken, een medewerker meldt zich ziek. Op zich geen probleem, totdat de medewerker langdurig arbeidsongeschikt blijkt te zijn. Om maar meteen een misverstand uit de wereld te helpen, ziek is echt iets anders dan arbeidsongeschikt. Er zijn veel mensen ziek, al dan niet chronisch, die gewoon dagelijks aan het werk zijn, petje af voor deze groep. Arbeidsongeschikt ben je wanneer je vanuit ziekte of een andere omstandigheid niet of niet volledig kunt werken. Een niet onbelangrijk verschil.

Terug naar de ziekmelding. Gelukkig is de afwezigheid hierbij in de meeste gevallen van korte duur. Maar wat als het langer gaat duren, wat moet je dan allemaal doen en wat kun je dan doen? Allereerst heb je te maken met de formele kant, het volgen van de stappen en acties volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Deze stappen moet je volgen om later geen problemen te krijgen bij het aanvragen van een eventuele uitkering. Veel belangrijker is het om vooraf een eigen beleid op te stellen, waarbij met name het persoonlijke contact een niet te onderschatten factor is. Door zo snel mogelijk in gesprek te komen en te blijven kan het herstel vaak op een relatief eenvoudige manier worden bespoedigd. Daarnaast zullen er altijd situaties zijn die wat gecompliceerder van aard zijn, hiervoor is een vakkundige ondersteuning door een bedrijfs- of Arboarts essentieel.

Op basis van de wet hebben zowel de werkgever als ook de werknemer inspanningsverplichtingen om samen te werken aan een goede re-integratie. De werkgever heeft daarnaast een doorbetalingsverplichting. Uitgaande van een gemiddeld loon kost een dag verzuim een paar honderd euro, een week ruim 1.000 euro en per maand al snel 5.000 euro. Dit nog los van de kosten van begeleiding en eventuele verzekeringen. De grootste winst is te behalen in de eerste periode van de arbeidsongeschiktheid en misschien nog wel meer in de periode voor uitval. Preventie gaat verder dan een veilige werkplek, de eerder genoemde persoonlijke aandacht voor de medewerker kan ook helpen om uitval te voorkomen.

Het verminderen van ziekteverzuim en het bevorderen van preventie in een bedrijf kan bijdragen aan positieve medewerkers en een verhoogde productiviteit. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen om ziekteverzuim in je bedrijf terug te dringen en preventie te bevorderen:

 1. Verzuimbeleid ontwikkelen:
  Stel een duidelijk verzuimbeleid op waarin de verwachtingen en procedures met betrekking tot verzuim worden beschreven. Het beleid moet helder en toegankelijk zijn voor alle medewerkers, zodat ze weten wat er van hen wordt verwacht.
 2. Creëer een gezonde werkomgeving:
  Zorg voor een werkomgeving die de gezondheid en het welzijn van medewerkers bevordert. Dit kan onder andere betekenen dat je ergonomische werkplekken biedt, regelmatig onderhoud uitvoert aan de werkruimtes, en maatregelen neemt om stress te verminderen.
 3. Stimuleer een gezonde levensstijl:
  Moedig medewerkers aan om een gezonde levensstijl te behouden door bijvoorbeeld informatie te verstrekken over gezonde voeding, voldoende beweging en het belang van een goede nachtrust. Organiseer indien mogelijk ook gezondheid gerelateerde activiteiten, zoals sportevenementen.
 4. Voorlichting en training:
  Zorg ervoor dat medewerkers goed geïnformeerd zijn over het verzuimbeleid en de beschikbare ondersteuning. Bied trainingen aan over bijvoorbeeld ergonomie, veiligheid op de werkplek en het herkennen van stresssignalen. Hierdoor kunnen medewerkers bewuster omgaan met hun gezondheid en preventieve maatregelen nemen.
 5. Flexibele werkomgeving:
  Overweeg waar mogelijk flexibele werkregelingen, zoals telewerken of flexibele werktijden. Dit kan medewerkers helpen een goede balans tussen werk en privéleven te behouden, wat de kans op stress en ziekteverzuim kan verminderen.
 6. Ondersteuning bij re-integratie:
  Bied ondersteuning aan medewerkers die terugkeren na langdurig verzuim. Zorg voor een gestructureerd re-integratieproces en houd regelmatig contact met de medewerker om de overgang naar werk te vergemakkelijken.

Consultants bij ESVE Groep kunnen je ondersteunen bij het opstellen van een beleidsplan om arbeidsongeschiktheid te voorkomen en te beperken, met een focus op de financiële aspecten. Hoewel ze niet medisch onderlegd zijn, kunnen ze expertise bieden op het gebied van financiële analyses en strategische planning.

Bron:

Meer nieuws: