Mijn werknemer vraagt om een salarisverhoging. Wat nu?

Wat gaat er veranderen op gebied van HR in 2023?

Van wijzigingen in flexwerk en de stijging van het minimumloon tot het verhogen van de onbelaste reiskostenvergoeding. Begrijpelijk dat jij als werkgever door de bomen het bos niet meer ziet. In deze blog zet ik alles op een rij wat er in 2023 gaat veranderen op het gebied van HR.

Wat gaat er gebeuren rondom flexibele arbeid?

Allereerst wordt de Wet flexibel werken (Wfw) in het komende jaar verruimd met de zogenoemde wet “Werken waar je wilt.” Deze wet zorgt ervoor dat medewerkers een verzoek mogen indienen om de werktijden, de arbeidsduur en/of de arbeidsplaats te wijzigen. De bedoeling is dat medewerkers een betere balans krijgen tussen werken op locatie en werken vanuit huis.

De enige keer waarop je als werkgever een aanpassing van de arbeidsduur of werktijden mag weigeren is, als dit het bedrijfs- of dienstbelang in gevaar brengt. Dit geldt niet voor een verzoek voor aanpassing van de arbeidsplaats, in dit geval dien je de goedkeuring alleen te overwegen. Heb je minder dan 10 medewerkers? Dan is deze wet niet op jou van toepassing.

Wet breed offensief

Deze wet wijzigt de Participatiewet met de bedoeling dat mensen met een arbeidsbeperking gemakkelijk aan het werk kunnen. Door deze wet ontvangen werkgevers hogere loonkosten subsidie, zodat er een duurzame werkplek kan worden gecreëerd voor mensen met een beperking. Hiernaast biedt de wet vooruitzicht op verbetering in begeleiding op maat. Op die manier worden werknemers en werkgevers eenvoudiger aan elkaar gekoppeld. 

Wet toekomst pensioenen

Als de wetsbehandeling in de Tweede en Eerste Kamer positief uitpakt, dan gaat de wet Toekomst Pensioenen vanaf 1 januari 2023 in. De grootste verandering is dat iedereen met een pensioenregeling hetzelfde premiepercentage gaat betalen. Het maakt niet uit hoe oud je bent als je de pensioenpremie afsluit. Als de wet wordt aangenomen krijgen sociale partners en pensioenuitvoerders 4 jaar de tijd om de pensioenregelingen aan te passen. In 2027 moeten de premiepercentages dus zijn aangepast.

Stijging van het minimumloon

Zoals je ongetwijfeld weet is er een groot personeelstekort in alle branches. Om een toekomstbestendige arbeidsmarkt te creëren vergroot én versnelt het kabinet de verhoging van het minimumloon. Vanaf 1 januari 2023 stijgt het wettelijk minimumloon met 10% om werken aantrekkelijker te maken. Ook moet de verhoging van het minimumloon zorgen voor positieve gevolgen voor de koopkracht van werkend Nederland.

Werkgevers kunnen een grote rol spelen bij het oplossen van het personeelstekort. Zo vraagt het kabinet werkgevers om betere arbeidsvoorwaarden te bieden, deeltijders eventueel anders in te delen (lees, vragen meer te werken) en waar mogelijk de regels omtrent thuiswerken te versoepelen om de balans tussen werk en privé te verbeteren.

Stijging van de reiskostenvergoeding

Voor het eerst in 16 jaar gaat de reiskostenvergoeding vanaf 2023 omhoog. De onbelaste vergoeding van € 0,19 per kilometer verandert op 1 januari 2023 naar € 0,21 per kilometer. Op 1 januari 2024 wordt de onbelaste kilometervergoeding nogmaals verhoogd naar € 0,22 per kilometer. Dit betekent echter niet dat werkgevers verplicht zijn deze reiskostenvergoeding te verhogen of te betalen. Werkgevers kunnen nog steeds kiezen om helemaal geen reiskostenvergoeding uit te keren, een lager bedrag te kiezen en/of een andere regeling in te stellen.

Wat gebeurt er met de thuiswerkvergoeding?

De thuiswerkvergoeding van € 2,00 per dag stijgt naar € 2,13 per dag. Dit is echter een verwachting en kan per branche verschillend zijn. De thuiswerkvergoeding wordt verhoogd om de stijgende prijzen het hoofd te bieden.

WKR Werkkostenregeling

Om investeringen aantrekkelijker te maken en werkgeverslasten voor ondernemers te verlagen neemt het kabinet de volgende maatregelen. Het budget voor de werkkostenregeling wordt verhoogt en de premie arbeidsongeschiktheidsfonds voor kleine ondernemers wordt verlaagd. Door de inflatie zijn vergoedingen en verstrekkingen duurder dan voorheen en de loonsom en daarmee de vrije ruimte juist afgenomen. Hierdoor is de vrije ruimte voor kleine bedrijven niet groot genoeg meer. Daarom wordt de vrije ruimte in de WKR: er is recent een 4de nota van wijzigingen gekomen met daarin een verruiming “vrije ruimte” over de 1ste € 400.000 van 1,92 naar 3 %.

Inkomstenbelasting omlaag in 2023 

In 2023 zal de inkomstenbelasting in schijf 1 omlaag gaan. Voor jouw medewerkers betekent dit dat ze meer nettoloon overhouden. Per 1 januari 2023 betaal je op inkomen uit loon, box 1, namelijk nog 36,93% inkomstenbelasting. Tot nu toe betaal je in deze box over maximaal € 73,071, 37,07% belasting, de grens van schijf 1. 

De arbeidskorting gaat omhoog 

Heb je medewerkers met een inkomen tot € 115.000, dan levert de hogere arbeidskorting hen voordeel op. Stel een medewerker verdient momenteel een jaarlijks loon van €23.000, dan zorgt de hogere arbeidskorting ervoor dat hij of zij € 472 per jaar extra overhoudt. Voor een medewerker met een salaris van € 37.00 blijft er € 521 per jaar extra over. Uiteraard is het voordeel afhankelijk van het inkomen en de leeftijd van je medewerkers. De arbeidskorting moet ervoor zorgen dat mensen extra gestimuleerd worden om (meer) te werken.

Zoals je ziet gaat er veel veranderen in 2023. Het kabinet probeert duidelijk de stijgende inflatie het hoofd te bieden en zo veel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Veel van de genoemde wijzingen zullen automatisch worden doorgevoerd, maar let als werkgever altijd goed op zodat je niet voor verrassingen komt te staan!

Kun je advies gebruiken over de genoemde wijzigingen? Neem dan contact op met een van onze specialisten, wij helpen je graag verder!

Het aantal loonbeslagen groeitHet aantal loonbeslagen groeit, hoe ga je hier als organisatie mee om?
Zo word je een nog aantrekkelijkere werkgeverZo word je een nog aantrekkelijkere werkgever

Relateerde berichten