Ben je ook klaar met 2022

Verlof kopen of verkopen, wat is het waard?

Kopen van verlof

De periode van vrije dagen en vakanties is weer aangebroken. Steeds meer medewerkers zoeken een betere balans in werk en privé door bijvoorbeeld extra verlofuren te kopen. In de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of in het arbeidsvoorwaardenreglement zijn vaak nadere afspraken gemaakt over het aantal verlofuren dat hiervoor is toegestaan.

Het is in het algemeen gebruikelijk dat er tot twee keer de reguliere weektaak aan extra verlofuren gekocht kan worden. Er zijn ook situaties waarbij dit meer mag zijn.

Verkopen van verlof

Er zijn ook medewerkers die minder verlof genieten dan er wordt toegekend. Zij kunnen vaak kiezen om verlofuren uit te laten betalen. Ook hier geldt vaak een maximum. Belangrijk is dat wettelijk is bepaald dat het wettelijke verlof van vier maal de weektaak niet mag worden uitbetaald, anders dan bij einde van het dienstverband. Uitsluitend het zogenaamde bovenwettelijk deel mag voor uitbetaling aangemerkt worden.

Het verkopen van het bovenwettelijk verlof wordt vaak opgenomen in een regeling met betrekking tot het cafetariastelsel of een meerkeuze arbeidsvoorwaardenregeling. Dit kan dan vaak gecombineerd worden met een bruto uitruilregeling met een netto vergoedingscomponent.

Verlof kopen of verkopen, wat is het waard

De waarde van een verlof uur

De gemiddelde medewerker gaat er vaak van uit dat het bruto uurloon de waarde van een verlof uur is, maar dat klopt natuurlijk niet. Over een verlof uur moet ook de geldende vakantietoeslag, een eventuele eindejaarsuitkering of het individuele keuzebudget (IKB) worden berekend. Het is dan ook aan te raden om medewerkers hierover goed te informeren.

In sommige sectoren, zoals zorg en welzijn, wordt overeenkomstig de cao over genoten verlof ook een gemiddelde onregelmatigheidstoeslag uitgekeerd. Het is dan ook een leuke discussie of over verlofuren ook een gemiddelde ORT berekend zou moeten worden. Stof tot nadenken…

Het vastleggen en aanbieden van een regeling tot kopen of verkopen van verlofuren helpt werkgevers om extra aantrekkelijk te zijn en voorkomt discussie over de uitvoering.

De consultants van de ESVE Groep hebben al verschillende organisaties geadviseerd over regeling waarbij het kopen of verlopen van verlof aan de orde is. Heeft u vragen, wij helpen u graag!

Zo maak jij van je vakantieplanning een feestje!Zo maak jij van je vakantieplanning een feestje!
De employee experience is een onderwerp dat werkgevers momenteel, bewust of onbewust, bezighoudt.Optimaliseer jouw Employee experience

Relateerde berichten