Ben je ook klaar met 2022

De BBQ in de WKR | Start zomervakantie

Traditiegetrouw organiseren veel organisaties in deze periode een leuke activiteit als start van de zomervakantie. Een gezamenlijk bedrijfs-BBQ is hiervoor een veel gebruikte …

Maar let op …, de Belastingdienst is scherp op alles wat je een medewerker verstrekt. Vanuit de gedachte ‘alles is loon, tenzij ….’ moet kritisch worden gekeken naar het eventueel aanmerken van verstrekking als belastbaar loon.

Waar vindt de activiteit plaats?

Bij een bedrijfsactiviteit als bijvoorbeeld een BBQ zijn er twee uitgangpunten

  • wordt de activiteit op de werkplek (bedrijfsterrein) gehouden?

  • of vindt de activiteit plaats op een externe locatie?

Externe locatie

Op een externe locatie is het heel eenvoudig, dan worden alle kosten als belastbaar inkomen gezien. De werkgever zou dit kunnen belasten bij de werknemer, maar dat wordt waarschijnlijk niet zo op prijs gesteld en zou kunnen zorgen voor onrust binnen de organisatie. Alternatief is om alle kosten aan te merken als eindheffingsloon onder de werkkostenregeling (WKR).

Op de werkplek

Het is natuurlijk veel aantrekkelijker om de BBQ op het eigen bedrijfsterrein te organiseren, bijvoorbeeld op de eigen parkeerplaats. Wat is hierbij dan het voordeel? Dat is enorm.
Alle consumpties kunnen als nihil waardering onder de regeling kleine consumpties verstrekt worden. En ja, ook een biertje en een wijntje is hierbij geen probleem.

Fiscale bijtelling

Voor de maaltijden kan in deze gebruik gemaakt worden van de forfaitaire bijtelling van € 3,55 per maaltijd, ongeacht de werkelijke kosten van het BBQ-arrangement. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat er momenteel geen eenduidige interpretatie vanuit de wetgeving is hoe om te gaan met de forfaitaire bijtelling van de maaltijden voor de partners en eventueel kinderen.
Sommigen leggen de nadruk op het begrip maaltijd en tellen voor de fiscale bijtelling ook het aantal maaltijden voor partners en kinderen mee.
Wij omarmen hierbij het standpunt dat voor de werkkostenregeling de werkrelatie tussen werkgever en werknemer het uitgangspunt is. Partners en kinderen hebben geen werkrelatie met de werkgever, dus kunnen vanuit dat oogpunt ook niet onder de werkkostenregeling vallen. De fiscale bijtelling geldt dan ook alleen voor de maaltijden van de werknemers.

Uitzendkrachten

Ook uitzendkrachten zijn geen werknemer van de werkgever, zij zijn immers in dienst bij het uitzendbureau. En hiervoor geldt ook geen fiscale bijtelling.

de BBQ in de WKR

Het springkussen

Naast de drankjes en het eten worden ook regelmatig andere activiteiten rondom de BBQ georganiseerd, zoals bijvoorbeeld een springkussen of een karaoke-set. Ook hier is weer het duidelijke verschil tussen een externe locatie, waarbij alle (on)kosten als belastbaar loon worden aangemerkt en de activiteit op de eigen werkplek (parkeerplaats of iets dergelijks), waarbij geen fiscale bijtelling geldt.

Wat is die eigen parkeerplaats toch eigenlijk een goede plek om iets te organiseren, vindt u ook niet?

Tot slot

Door de discussie over fiscaal belast of onbelast loon zou je bijna vergeten dat de werkelijke kosten van de bedrijfsactiviteit natuurlijk ook door de werkgever gedragen worden. De vanzelfsprekendheid van dit soort tradities overheerst vaak. Het blijft natuurlijk een waardering vanuit de werkgever en moet wel passen in de financiële mogelijkheden op dat moment. Daarom is het toch ontzettend mooi om te lezen, te zien, te horen en soms te ruiken dat er weer ergens een bedrijfs-BBQ is of is geweest. Geniet er van en vergeet niet om ook eens de waardering naar de werkgever uit te spreken.

ESVE Groep

De beoordeling van activiteiten als belastbaar of onbelast loon en het helpen zoeken naar passende alternatieven zijn voor de consultants van de ESVE Groep zaken die graag opgepakt worden. Wij helpen u graag verder!

Nul-urencontract wordt basiscontractNul-urencontract wordt basiscontract
Scholing of studie en de fiscale regels

Relateerde berichten