Belangrijke wijzigingen Fiscaal en Sociaal per 1 januari 2024

Belangrijke wijzigingen Fiscaal en Sociaal per 1 januari 2024

Kilometervergoeding

De onbelaste kilometer vergoeding wordt opgehoogd van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer

Thuiswerkvergoeding

De onbelaste thuiswerkvergoeding wordt opgehoogd van € 2,15 naar € 2,35 per thuiswerkdag.

Maaltijden

De forfaitaire waardering van een verstrekte maaltijd wordt opgehoogd van € 3,55 naar € 3,90.
De verstrekte maaltijd ‘met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter’ zoals bij overwerk, blijft een ongewijzigde gerichte vrijstelling.

Minimum uurloon

Per 1 januari 2024 wordt het Wettelijk Minimumuurloon ingevoerd. Dit uurloon is vastgesteld op een bedrag van € 13,27 per uur. Hiermee wordt de afwijking als gevolg van een verschil in weektaak rechtgetrokken. Voor de berekening van het minimum maandloon wordt ook gekeken naar het aantal werkdagen in het desbetreffende kalenderjaar. Voor 2024 zijn dat 262 werkdagen, de berekening naar het minimum maandloon bij een 40-, 38- of 36-urige weektaak is dan als volgt,

  • 262 dagen x (40 uur / 5 dagen =) 8,0 uur per dag x € 13,27 gedeeld door 12 maanden is € 2.317,83 per maand
  • 262 dagen x (38 uur / 5 dagen =) 7,6 uur per dag x € 13,27 gedeeld door 12 maanden is € 2.201,94 per maand
  • 262 dagen x (36 uur / 5 dagen =) 7,2 uur per dag x € 13,27 gedeeld door 12 maanden is € 2.086,04 per maand

Een aanzienlijk verschil als gevolg van de geldende weektaak en afhankelijk van de geldende weektaak een aanzienlijke stijging van de loonkosten, tot ruim 16% bij een 40-urige weektaak.

Loonheffing en inkomstenbelasting

De eerste schijf van de loonheffing en inkomstenbelasting wordt opgehoogd tot een bedrag van € 75.518. De loonheffing over de eerste schijf wordt opgehoogd van 36,93% naar 36,97%. Vanaf € 75.519 bedraagt de loonheffing 49,50%.

Maximum premieloon (sociale verzekeringen)

Het maximum premieloon voor de berekening van de werknemersverzekeringen en -uitkeringen wordt opgehoogd van € 69.956 naar € 71.528 per jaar.

Premies sociale verzekeringen

De premie algemeen werkloosheidsfonds (Awf) blijft ongewijzigd LAAG 2,64% voor werknemers met een aanstelling voor onbepaalde tijd (en geen oproepkracht) en HOOG 7,64% voor alle andere situaties.

Vrijwilligersvergoeding

De vrijwilligersvergoeding wordt opgehoogd van € 1.900 naar € 2.100 per jaar en maximaal € 210 per maand.
Het maximale uurloon voor vrijwilligers vanaf 21 jaar blijft € 5,00, voor jonger dan 21 jaar wordt dit opgehoogd van € 2,75 naar € 3,25.

Vrije ruimte WKR

De forfaitaire (vrije) ruimte voor de werkkostenregeling (WKR) wordt voor de eerste € 400.000 teruggebracht van 3,00% naar 1,92%. Boven de € 400.000 blijft het percentage 1,18% van de fiscale loonsom.

AOW

De leeftijd voor de algemene ouderdomswet (AOW) stijgt in 2024 van 66 jaar en 10 maanden naar 67 jaar. De eerstvolgende verhoging naar 67 jaar en 3 maanden gaat in per 2028.

Afschaffing ‘aanrechtsubsidie’

Indien één van de partners geen of weinig inkomen had was er recht op de algemene heffingskorting. Voor mensen geboren vanaf 1963 was dit al eerder afgebouwd, nu eindigt ook het recht bij geboren voor 1963. Dit heeft gevolgen voor medewerkers met een partner van 60 jaar of ouder die geen of weinig inkomen geniet.

Bijtelling elektrische auto

De korting op de bijtelling voor de elektrische auto van de zaak blijft ongewijzigd op 6%, waardoor de bijtelling op 16% blijft (samen 22% reguliere bijtelling). Dit geldt ook ongewijzigd tot een bedrag van € 30.000, daarboven blijft 22% bijtelling van kracht. Naar verwachting wordt de korting in 2025 met een procent verlaagd, en dus de bijtelling met een procent verhoogd. Volgens de huidige plannen verdwijnt de korting op de bijtelling voor elektrische auto’s volledig per 2026.

Pensioenleeftijd

Vanuit de nieuwe wetgeving Toekomst Pensioen wordt de leeftijd waarop de pensioenopbouw begint verlaagd van 21 jaar naar 18 jaar.

Mocht je aan de hand van voorgenoemde nog vragen of advies nodig hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Onze HR-professionals helpen je graag verder op weg!

Zelf opleiden van nieuwe medewerkersZelf opleiden van nieuwe medewerkers: een investering in succes!
HR trends- en wijzingen voor 2024HR trends- en wijzingen voor 2024

Relateerde berichten