Gaan medewerkers weer massaal terug naar kantoor?

Werken, een baby, verlof….en nu?

Je werknemer komt bij je met de heugelijke mededeling dat ze (of zijn/haar partner) een kindje verwacht.

Natuurlijk is dan het eerste wat je doet, de werknemer van harte feliciteren!

Maar dan…. De werknemer kan minimaal 16 weken niet meer werken, daarbij kan het nog zo zijn dat ze aanspraak maakt op ouderschapsverlof (of ingeval het de partner betreft, het geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof en ouderschapsverlof). Deze termen ken je als werkgever wel, maar wat is nu wat?

De eerste stap

We beginnen bij het begin, het aanvragen van een WAZO (zwangerschaps-) uitkering bij het UWV. Het UWV compenseert jou als werkgever voor de 100% loondoorbetaling tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof van minimaal 16 weken. Deze aanvraag doe je tussen de 4 en 2 weken voor aanvang van het geplande verlof bij het UWV en bedraagt maximaal het geldende maximumdagloon (januari 2022: € 228,76).

Werken een baby verlof en nu

Zwangere werknemer wordt ziek

Wat nu als je werknemer ziek wordt als gevolg van deze zwangerschap? Ook daar kun je als werkgever voor worden gecompenseerd, namelijk door het aanvragen van een Ziektewetuitkering bij het UWV.

Let op: dit is een andere, aanvullende compensatie dan de zwangerschapsuitkering. Deze Ziektewet-uitkering kan natuurlijk ook nog aangevraagd worden, indien de werknemer na het bevallingsverlof weer ziek is/wordt als gevolg van de bevalling. Meer informatie over deze uitkeringen vind je via de volgende link;

Na de bevalling

Terwijl bij de moeder het bevallingsverlof van minimaal 10 weken begint, heeft de partner na de bevalling recht op geboorte- (partner- of kraam-) verlof. Dit verlof bestaat uit 2 delen, namelijk geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof.

Sinds 2019 is het geboorteverlof 1 week (voor het aantal uren volgens contract) en hierbij wordt het salaris 100% doorbetaald.

Daarna bestaat sinds 1 juli 2020 de mogelijkheid om 5 weken (voor het aantal uren volgens contract) aanvullend geboorteverlof op te nemen. Tijdens dit verlof wordt het salaris niet 100% doorbetaald, maar ontvangt de partner 70% salaris (met een maximum van 70% van het maximumdagloon) als uitkering van het UWV. Deze WAZO-uitkering vraag jij als werkgever aan bij het UWV en je betaalt deze vervolgens door aan je werknemer. Meer informatie over deze uitkering vind je via de volgende link;

Het aanvullende geboorteverlof moet opgenomen worden binnen 6 maanden na de geboorte van het kindje en ná de 1e week geboorteverlof (deze moet dus als eerste opgenomen worden).

Je werknemer moet ook rekening houden met de gevolgen voor de pensioenopbouw bij opname van het aanvullend geboorteverlof. Het kan zijn, dat de opbouw van pensioen gewoon 100% doorgaat, maar het kan ook zo zijn, dat de pensioenopbouw door het verlof lager wordt. Wel even iets om van te voren uit te zoeken bij de betreffende pensioenfondsen of – verzekeraars. Dit moet je dan kenbaar maken bij je werknemer, omdat dit gevolgen kan hebben voor de toekomstige pensioenuitkeringen aan je werknemer.

Het opnemen van aanvullend geboorteverlof heeft geen invloed op de opbouw van de wettelijke verlofdagen alsook het vakantiegeld.

Werken een baby verlof en nu

Samen zijn met je kind

Voor ouders bestaat de mogelijkheid om (onbetaald) ouderschapsverlof op te nemen, om voor het kind te zorgen. Dit betekent dat er tijdelijk niet gewerkt wordt, of dat er minder uren per week gewerkt worden. Ouderschapsverlof bedraagt 26 x de normale wekelijkse (of contract-) uren en kan verspreid opgenomen worden totdat het kind de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt. Ouderschapsverlof kan opgenomen worden voor elk kind en door elke ouder. Deze regeling is, als het goed is, wel bekend bij de meeste werkgevers en werknemers. Meer informatie over dit verlof vind je via deze link;

Het ouderschapsverlof is onbetaald, tenzij er in CAO’s en BTER -regelingen iets anders is overeengekomen. Over dit verlof worden vervolgens doorgaans geen verlof en vakantiegeld opgebouwd.

Je werknemer moet ook rekening houden met de gevolgen voor de pensioenopbouw bij opname van ouderschapsverlof. Het kan zijn, dat de opbouw van pensioen gewoon doorgaat, maar het kan ook zo zijn, dat de pensioenopbouw hierdoor lager wordt. Wel even iets om van te voren uit te zoeken bij de betreffende pensioenfondsen of – verzekeraars. Dit moet je dan kenbaar maken bij je werknemers, omdat dit gevolgen kan hebben voor de toekomstige pensioenuitkeringen.

Nieuw in 2022

Met ingang van 2 augustus 2022 is het voor je werknemer mogelijk om volgens nieuwe Europese richtlijnen 2 maanden (9 weken) betaald ouderschapsverlof op te nemen.

Dit betaalde ouderschapsverlof moet opgenomen worden in het 1e levensjaar van het kind. Dus ook als het kind vóór 2 augustus 2022 geboren is, maar nog geen 1 jaar is, kan maximaal 9 weken betaald ouderschapsverlof worden opgenomen. De ouder moet natuurlijk ook per 2 augustus 2022 werknemer bij je zijn.

Het totaal aan weken ouderschapsverlof blijft wel 26 weken. De weken die niet als betaald ouderschapsverlof (kunnen) worden opgenomen, gaan dan automatisch over naar het onbetaalde ouderschapsverlof onder alle voorwaarden zoals hierboven als is verwoord.

Werken een baby verlof en nu

Tijdens het betaalde ouderschapsverlof betaal je als werkgever 70% van het salaris door. Bij het UWV kun je dan een aanvraag indienen voor de WAZO-uitkering nadat tenminste 1 week betaald ouderschapsverlof is opgenomen door je werknemer. De uitkering van het UWV bedraagt dan maximaal 70% van het maximum dagloon. In CAO’s en BTER -regelingen kan iets anders zijn afgesproken over het doorbetalen van het salaris tijdens de periode van betaald ouderschapsverlof, dit mag je namelijk als werkgever ook aanvullen. Over dit verlof worden vervolgens ook doorgaans geen verlof en vakantiegeld opgebouwd.

Bij dit verlof moet er ook weer rekening gehouden worden met de pensioenopbouw van je werknemer zoals hierboven verwoord bij het onbetaalde ouderschapsverlof.

Meer informatie over het betaalde ouderschapsverlof vind je via deze link;

 

Je ziet dat er veel mogelijkheden en opties zijn als je werknemer een kind krijgt. Uiteraard staan wij bij specifieke vragen ook klaar voor je!

BedrijfscultuurBedrijfscultuur binnen een succesvolle organisatie
ik oefen het leukste vak bij ESVE Groep uitIk oefen het leukste vak bij ESVE Groep uit

Relateerde berichten