Salarisadministratie

Bij ESVE Salarisadministratie bent u gegarandeerd van een minimum aantal diensten: het standaardpakket. Het standaardpakket bestaat uit de volgende diensten:

  • Periodieke verwerking salarisadministratie met verstrekking salarisstrook in tweevoud.
  • Periodieke digitale aangifte loonheffing Belastingdienst.
  • Periodieke verstrekking overzicht digitale aangifte loonheffing Belastingdienst.
  • Periodieke verstrekking netto betaalstaat.
  • Periodieke verstrekking loonjournaalpost.
  • Verstrekking jaaropgave werknemer.

De door u aangeleverde gegevens worden periodiek verwerkt, zodat u en uw medewerkers tijdig zijn/haar salarisspecificatie ontvangen. Ook kunnen wij u de bankopdracht verzenden om direct tot betaling van de salarisbedragen over te gaan.

Aanleveren jaarwerk

Éénmaal per jaar leveren wij u de totale loongegevens aan bij de Belastingdienst. Daarnaast verstrekken wij u en uw werknemers de jaaropgave. Deze jaaropgave kan worden gebruikt voor de aangifte Inkomstenbelasting.

Aangifte loonheffing

Wij zorgen ervoor dat de aangifte loonheffing periodiek elektronisch wordt verstuurd naar de Belastingdienst.

U ontvangt na elke periodieke verwerking een totaaloverzicht van de te betalen loonheffingen. Het overzicht bevat loongegevens zoals verwerkt in de betreffende periode en zoals deze elektronisch naar de Belastingdienst zijn verzonden. U ziet in één oogopslag wat u aan loonheffing verschuldigd bent.

Loonjournaalposten

Om uw salarisgegevens te kunnen verwerken in uw financiële administratie, leveren wij u de loonjournaalposten aan. Ook kunnen wij deze gegevens direct aanleveren bij uw contactpersoon waar u uw financiële administratie heeft uitbesteed. Daarnaast kunnen wij er voor zorgen dat de loonjournaalposten aansluiten op de wensen van u of uw contactpersoon, zodat de loongegevens sneller verwerkt kunnen worden in uw financiële administratie.

ESVE Salarisadministratie beschikt over gedegen kennis over het verwerken van gegevens in een financiële administratie en denkt daarom met u of uw contactpersoon mee om ook zo uw financiële administratie op orde te houden.

Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekering

Door de uitgebreide regelgeving ziet u vaak bij het UWV door de bomen het bos niet meer. Wij zijn uw helpende hand. Denk hierbij aan het invullen van aanvragen voor een uitkering bij zwangerschapsverlof of aanleveren van loongegevens voor diverse andere uitkeringen.

Business people sitting together and having a joyful time

Proforma-salarisberekeningen

Indien u overweegt om nieuw personeel in dienst te nemen en u wilt weten wat het u gaat kosten, dan kunnen wij u met een proforma-salarisberekening hiermee helpen. U komt dan nooit voor verrassingen te staan.

Pensioenadministratie

Heeft u ook moeite met pensioenberekeningen en het aanleveren van pensioengegevens aan uw pensioenfonds? Wij nemen deze zorg voor u uit handen. Denk hierbij aan het aan- en afmelden van uw werknemers.

Daarnaast controleren wij uw pensioennota, zodat u altijd verzekerd bent dat u het juiste bedrag aan premie afdraagt aan uw pensioenfonds.

Happy man joining hands in unity with colleague at meeting

Ziekteverzuimregistratie

U gaat er van uit dat uw werknemers altijd beschikbaar voor u zijn. Mocht het onverwachts toch een keer gebeuren dat uw werknemer zich ziek meldt, dan melden wij uw werknemer bij ziekte en herstel bij de door u aangesloten Arbo-dienst.

Daarnaast houden wij voor u ook de duur van het ziekteverzuim in de gaten. Mocht uw werknemer langdurig ziek zijn, dan kan dit grote gevolgen hebben voor de toekomst van uw werknemer. Bij langdurig ziekteverzuim kan uw werknemer in aanraking komen met het UWV. Om er voor te zorgen dat alles is goed banen geleid wordt, kunt u gebruik maken van onze deskundigheid om zo het ziekteverzuim tot een minimum te beperken.

Advisering

Wij zijn gespecialiseerd in advisering over Loonbelastingwetgeving en Sociale Verzekeringswetten. Daarnaast kunnen wij u adviseren over het arbeidsrecht.

Laat u bijvoorbeeld vooraf goed adviseren als u overweegt om personeel aan te nemen. Zo weet u vooraf wat de mogelijkheden zijn en welke (financiële) risico’s u loopt. Goed personeel is namelijk de spil van uw bedrijf, maar hier liggen vaak de grootste risico’s voor u als ondernemer.

Wij bieden u altijd goed advies dat is afgestemd op uw persoonlijke situatie en bedrijfsomstandigheden.

Business people taking notes

Financiële Administratie

Heeft u er voor gekozen om uw salarisadministratie (deels) uit te besteden aan ESVE Salarisadministratie en u weet zich geen raad met uw financiële administratie? Dan biedt ESVE Salarisadministratie wellicht voor u de oplossing!

Omdat salarisadministratie deels verweven is in de financiële administratie werken wij nauw samen met gespecialiseerde professionals op het gebied van financiële administratie. ESVE Salarisadministratie kan u in contact brengen met deze professionals en uiteraard gebeurt dit geheel kosteloos.

U kunt naast de financiële administratie bij hen terecht voor onder andere:

  • Opstellen van de jaarrekening
  • Aangiften Omzetbelasting
  • Aangiften Inkomstenbelasting
  • Fiscaal advies

De unieke samenwerking van ESVE Salarisadministratie en deze financiële professionals levert voor u als werkgever alleen maar groot voordeel op en zal u veel tijd en geld besparen.

Wij verzorgen uw salarisadministratie voor een vast bedrag per medewerker per jaar

Wilt u geheel vrijblijvend geïnformeerd worden over de diensten van ESVE Salarisadministratie of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Klik dan hier voor het opvragen van meer informatie.