Ben je ook klaar met 2022

Optimaliseer jouw Employee experience

De employee experience is een onderwerp dat werkgevers momenteel, bewust of onbewust, bezighoudt. Momenteel is er veel werkgelegenheid en iedere organisatie laat zich van hun beste kant zien om ‘the war of talent’ te winnen, maar ben je binnen wel wat je buiten beloofd?

Werkgeluk stimuleren

De employee experience kan je helpen om werkgeluk te stimuleren, wat uiteindelijk bijdraagt aan het binden en boeien van werknemers. In dit artikel staat beschreven uit welke onderdelen de employee experience bestaat en hoe dit organisatie breed onder de aandacht komt en blijft.

Voordat de verschillende onderdelen van de employee experience benoemd worden is het relevant om te weten wat het exact inhoudt. De employee experience gaat over de beleving van een (potentiële) medewerker in alle contacten met de organisatie en hoe dit overeenkomt met zijn of haar verwachtingen. Het HEART model beschrijft hierin vijf verschillende contacten die van invloed zijn op de employee experience.

Wat is er allemaal van invloed?

Happy culture: binnen een happy culture staat de werknemer centraal en is het bestaansrecht van de organisatie inspirerend en helder. Wees trots op je organisatie en deel dit met je werknemers. Stel jezelf de vraag: wat maakt ons uniek? En hoe dragen de werknemers hieraan bij?

Energiegevende werkplek: kijk eens om je heen. Werken de werknemers in een inspirerende en innovatieve werkomgeving? De werkomgeving heeft veel invloed op het werkgeluk van je werknemers en dat is logisch, je brengt er tenslotte toch flink wat uren door. Stel jezelf eens de vraag: voldoet de werkomgeving aan de behoeften van het personeel? Zijn werknemers in de mogelijkheid om licht, geluid en temperatuur aan te passen? Zijn er factoren die van invloed zijn op de gezondheid van de werknemer en neem je daarvoor de juiste maatregelen? Zelfs kleine aanpassingen, zoals het juiste gebruik van kleuren, kunnen het verschil maken.

Wat is de rol van een manager?

Agile leiderschap: Volgens onderzoeksbureau Gallup, dat al jaren de employee engagement meet, heeft de manager ruim 70% invloed op de employee engagement. Hieruit kunnen we concluderen dat het toepassen van passend leiderschap van grote invloed is op het werkgeluk van de werknemers. Zijn de managers binnen je organisatie daar wel van op de hoogte? Worden werknemers door de managers gestimuleerd om het optimale uit zichzelf te halen? Geven de managers nog ouderwets leiding of proberen ze de werknemers te faciliteren op een coachende manier?

Een agile leider kenmerkt zich door de volgende punten:

  • De agile leider inspireert zijn werknemers;
  • De agile leider is faciliterend aan zijn werknemers;
  • De agile leider past zijn leiderschap aan op de wensen en behoeften van zijn werknemers;
  • De agile leider stuurt op persoonlijk leiderschap.
De employee experience is een onderwerp dat werkgevers momenteel, bewust of onbewust, bezighoudt.

Redesign de employee journey: de employee journey kijkt naar de ‘reis’ van de (nieuwe) werknemer. Vanaf de eerste dag tot de laatste dag heeft de organisatie invloed op de (werk)beleving van de werknemer, denk hierbij aan: in- door- en uitstroom. Worden nieuwe werknemers op een prettige manier ontvangen? Vinden er genoeg individuele gesprekken plaats? Stimuleer je persoonlijke ontwikkeling en worden er exitgesprekken gehouden om de (werk)beleving continue te verbeteren? Naast deze vragen zijn er nog veel meer vragen die je kunt stellen als het gaat om de ‘werknemersreis’ het gaat erom dat je als organisatie bewust bezig bent met het continu verbeteren van deze ‘reis’.

Technologie die voor je werkt: technologie is er om ons werk makkelijker en sneller te maken, maar maak je als organisatie wel voldoende gebruik van de technologische mogelijkheden? Sluit de technologie wel aan bij de wensen van de werknemers? Hoe vaak gebeurt het niet dat systemen ons beperken in het werk. Kijk eens naar de systemen die je intern gebruikt, dragen deze systemen wel optimaal bij aan de werkzaamheden?

Al deze onderdelen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de employee experience, maar waar moet je beginnen? In eerste instantie moeten werknemers bij managers en directie echt op de eerste plek komen. Je hebt commitment nodig van de top van de organisatie en managers moeten oprecht geïnteresseerd zijn in het leven van de werknemers, alleen dan kun je stappen zetten in het optimaliseren van de employee experience. Bewustwording is een, maar hoe creëer je die bewustwording?

Werkgeluk en productiviteit.

Uiteindelijk draait ons werk om geld verdienen en ook daar kan de employee experience bij helpen. Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Oxford University en MIT (2019) blijkt dat werkgeluk sterk is gerelateerd aan productiviteit. Dit verband is progressief: hoe gelukkiger de werknemer, hoe productiever de werknemer is. Naast meer productiviteit werkt het optimaliseren van de employee experience preventief tegen ziekteverzuim. Eén op de vijf werknemers heeft namelijk een hoge kans op een burn-out. Zoals Stefan Klein in het boek ‘The Science of Happiness’ beschrijft zijn gelukkige werknemers betrokken, bevlogen, zijn ze meer in balans en hebben ze minder stress en minder kans op een burn-out. Let wel dat het investeren in de employee experience geen ‘tovertruc’ is om geld te verdienen, alleen oprechte interesse en betrokkenheid zullen bijdragen aan het verbeteren van het bedrijfsresultaat.

Nu de urgentie duidelijk is, is het tijd voor actie. In eerste instantie is het van belang dat het onderwerp regelmatig verschijnt in de agenda van het management. Wanneer regelmatig wordt gesproken over de employee experience en actiepunten worden opgesteld om te verbeteren, zal dit het werkgeluk verbeteren. Hierbij wil ik nogmaals benadrukken hoe belangrijk leiderschap van de managers is binnen dit proces. Stel als manager je werknemers in staat om optimaal te presteren, zorg dat je werknemers gelukkig zijn en wees betrokken en geïnteresseerd in je werknemers. Wanneer dit het geval is worden de andere onderdelen van het HEART-model relevant om te onderzoeken, start bij de leiderschapsstijl van de managers en werk vanuit daar verder. Zorg dat iedereen met trots werkt voor je organisatie

In dit stuk hoop ik dat je bewust bent van het belang van het verbeteren van de employee experience en heb je aan dit artikel wat handvatten om de employee experience te verbeteren.

Gaat het jou lukken om de employee experience te verbeteren? Of wat heeft jou de employee experience al opgeleverd? Deel je succesverhalen en inspireer andere!

Ik wens jou en je collega’s veel werkgeluk toe!

Verlof kopen of verkopen, wat is het waardVerlof kopen of verkopen, wat is het waard
Is vakantiegeld nog wel van deze tijdIs vakantiegeld nog wel van deze tijd

Relateerde berichten