Mijn werknemer vraagt om een salarisverhoging. Wat nu?

Het einde van 2022 is in zicht…. wat moet je nog allemaal regelen?

Verzamel beschikkingen fiscale regelingen.

Bij veel fiscale regelingen heb je voor de toepassing daarvan een beschikking of verklaring nodig.

Bijvoorbeeld:

  • De aanvullende gegevens voor de loonheffingen die nodig zijn voor toepassing van de studenten- of scholierenregeling;
  • De S&O-verklaring die nodig is voor toepassing van de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk;
  • De doelgroepverklaring die je moet hebben om bepaalde loonkostenvoordelen te kunnen toepassen.

Zorg ervoor dat je de juiste documenten in de administratie opneemt! Doe je dat niet, dan kun je met een naheffingsaanslag of boete geconfronteerd worden.

Bespaar premie

Je ontvangt in deze tijd van het jaar van de Belastingdienst de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) voor komend jaar. Daarin staan de volgende twee premiedelen:

  • WGA-totaal;
  • ZW-flex.

Een goede controle kan je in de praktijk een premiebesparing opleveren. Als de gegevens op de beschikking onjuist zijn, betaalt je organisatie in 2023 misschien wel meer premie dan de bedoeling is. Controleer dus goed of de gegevens op de beschikking kloppen en maak op tijd bezwaar als er iets niet klopt. Dat moet binnen zes weken na dagtekening.

Doe de laatste aangifte loonheffingen over december

De fiscus heeft je loongegevens nodig om een goede vooringevulde aangifte inkomstenbelasting (IB) te kunnen maken. Het is daarom aan te raden dat je je laatste aangifte loonheffingen over december op tijd doet. De uiterste datum voor de laatste aangifte van 2022 is 31 januari 2023.

Onderzoek besparen via eindheffingsregeling

Onderzoek of je kunt besparen op belasting door via de eindheffingsregeling belasting te voldoen. Er kan soms afgerekend worden tegen een gunstiger tarief: het enkelvoudige in plaats van het gebruteerde tabeltarief.

Werken een baby verlof en nu

Verstuur de jaaropgaven of laatste loonstroken

Elk jaar dien je aan alle werknemers een jaaropgave te verstrekken. Voor de jaaropgave heb je de cumulatieve bedragen van het hele jaar nodig. Ook de laatste loonstrook mag dienen als jaaropgave: daar staan ook alle totalen op. Dan dien je wel het BSN nummer toe te voegen, dat staat normaal niet op de loonstrook maar is verplicht op de jaaropgave.

Pas je aangiftetijdvak aan vóór 14 december

Wil je per 2023 van vierwekelijkse loonaangiftes naar maandelijkse loonaangiftes wisselen of andersom, dan moet je op de site van de Belastingdienst het formulier ‘Wijziging aangiftetijdvak loonheffingen’ downloaden. Het ingevulde formulier dient uiterlijk op 13 december 2022 bij de Belastingdienst binnen zijn. Het nieuwe aangiftetijdvak gaat dan per 1 januari 2023 in.

Salarispakket wisselen? Doe dat per 1 januari 2023

We adviseren om aan het einde van het jaar na te gaan of de loonadministratie en de financiële administratie op elkaar aansluiten. Soms kom je erachter dat er één of meer (belaste) uitbetaalde vergoedingen per ongeluk niet zijn verwerkt in de loonadministratie, met alle gevolgen van dien. Over deze vergoedingen zijn dan hoogstwaarschijnlijk geen loonheffingen ingehouden of eindheffingen afgedragen. Zulke afwijkingen komen aan het licht als je de aansluiting tussen de loonadministratie en de financiële administratie maakt. Draag de verschuldigde loonheffingen dan alsnog af.

Zorg dat de administraties op elkaar aansluiten

Overweeg je om van salarispakket te wisselen? Als je dat per 1 januari doet, voorkom je problemen met voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR). De VCR-methode gebruik je namelijk voor de premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW). Daarbij heb je de cumulatieven van de voorliggende loontijdvakken van hetzelfde kalenderjaar nodig. En om die in het nieuwe pakket te krijgen wanneer je wisselt tijdens een kalenderjaar, worden in de praktijk soms de loonaangiften over voorliggende tijdvakken opnieuw ingediend met het nieuwe pakket. Maar dat mag formeel niet en kan leiden tot naheffingen of teruggaven. Bij een wisseling per 1 januari start je direct goed. 
Sta je voor de keuze van een nieuw salarispakket, dan is het belangrijk de functionaliteiten van de software af te stemmen op je behoefte.

Auto regelen in 2022

Wanneer werknemers meer dan 500 privékilometers rijden met de auto van de zaak is de bijtelling van toepassing. Het algemene tarief daarvoor is 22%, maar voor nieuwe volledig elektrische auto’s geldt dit jaar een lager tarief van 16%. Er is wel een plafond, de zogeheten ‘cap’. De verlaagde bijtelling geldt namelijk maar tot een catalogusprijs van € 35.000, daarboven geldt alsnog 22%. Per 1 januari 2023 daalt de cap naar € 30.000. Het kan daarom voordelig zijn om nog in 2022 voor auto’s contracten af te sluiten.

Opruimen van 2015 en eerder

De wettelijke bewaartermijn voor je administratie is zeven jaar. Dit betekent dat je de administratie over 2015 en eerdere jaren kunt afvoeren. Je bewaart de facturen in de vorm waarin je ze hebt verstuurd of ontvangen. Houd daarbij in het achterhoofd dat deze termijn niet geldt voor de BTW ten aanzien van onroerende zaken. Deze is namelijk tien jaar. Documenten zoals aktes, pensioen- en lijfrentepolissen en dergelijke zijn ook verstandig om te bewaren.

Zo word je een nog aantrekkelijkere werkgeverZo word je een nog aantrekkelijkere werkgever
Bijdragen aan de ontwikkeling van jouw medewerkersBijdragen aan de ontwikkeling van jouw medewerkers? Dat doe je zo!

Relateerde berichten