Gaan medewerkers weer massaal terug naar kantoor?

Financiële problemen, Beslaglegging en nu?

Alles wordt duurder, brandstof, gas, elektra en ons dagelijkse levensonderhoud. Lukt het iedereen nog om rond te komen? Helaas is de praktijk dat meer werknemers geconfronteerd worden met financiële problemen. Een werkgever wordt uiteindelijk hierbij ook betrokken zodra er als laatste mogelijkheid om het geld te innen, beslag op het salaris gelegd wordt. Een wettelijke verplichting om hier gehoor aan te geven.

Loonbeslagen en andere verplichte inhoudingen kunnen jou als werkgever veel tijd kosten. De correspondentie en de vastlegging in je salarisadministratie vergt tijd en kennis van zaken. Je bent als werkgever wettelijk verplicht het opgelegde loonbeslag bij de werknemer uit te voeren.

 • Wat zijn je verplichtingen als werkgever?
 • Met welke soorten inhoudingen kun je te maken krijgen?

 • Wat kan of wil je voor de medewerker betekenen?

De meest voorkomende inhoudingen waar je als werkgever mee te maken krijgt.

Het loonbeslag/derdenbeslag is de meest voorkomende vorm van inhouding

Als werkgever ben je verplicht om mee te werken aan een door de deurwaarder opgelegd loonbeslag. Je moet hierbij een gedeelte van het loon van de medewerker overmaken naar de rekening van de beslaglegger.

Om de hoogte van dit bedrag en van de beslagvrije voet vast te stellen, krijg je van de deurwaarder een “verzoek tot informatie”. Deze vragenlijst gaat over het loon van de medewerker en ben je verplicht om in te vullen en binnen de aangegeven termijn terug te sturen. Een deurwaarder zal eerst informatie raadplegen welke opgeslagen staat in het Digitale Beslagregister (DBR). Hier leggen alle gerechtsdeurwaarders vast welke derdenbeslagen zij hebben gelegd (op periodieke inkomsten als loon en pensioen). Hier kan ook gecontroleerd worden of er door anderen al beslag is gelegd. Het verkleint het risico dat er onnodig procedures worden opgestart of onnodig informatie wordt uitgewisseld.

De deurwaarder berekent aan de hand van de ingevulde verklaring de beslagvrije voet. Op de site van de Belastingdienst is informatie beschikbaar hoe deze beslagvrije voet vastgesteld kan worden. Deze berekening is afhankelijk van diverse persoonlijk omstandigheden van de individu.

lees meer Belastingdienst

De deurwaarder stuurt een kopie van de verklaring naar de medewerker, zodat deze de gegevens kan controleren. Vervolgens legt de deurwaarder beslag en dien je dit tot uitvoering te brengen.

De derden verklaring die aan het beslag vast zit, is een wat uitgebreidere verklaring dan het formulier dat je krijgt voorafgaand aan de beslaglegging. Op deze derden verklaring moet je ook aangeven of er al door een andere deurwaarder beslag is gelegd en of er sprake is van broninhouding. Je start direct met inhouden op de eerstvolgende loonbetaling. Is het totale bedrag van beslaglegging (inclusief alle kosten en opgebouwde rente) voldaan, dan krijg je hiervan bericht. Hierna is het beslag afgerond.

Help, ik krijg mijn vacatures niet ingevuld!

Belangrijk aandachtpunt:

Je bent ook verplicht om alle documenten direct te vernietigen als het loonbeslag is vervallen.

Meerdere schuldeisers

Helaas komt het vaak voor dat door het opleggen een loonbeslag, meerdere schuldeisers volgen. De schuldeiser die het eerste beslag oplegt is verantwoordelijk voor de verdeling van het totale (maximaal) in te houden bedrag op het salaris. De eerste schudeiser zal ook moeten vaststellen of er beslag gelegd wordt door de Belastingdienst of UWV. Deze instanties hebben een voorrangspositie.

Verplichte inhouding van Zorgpremie

Het kan ook voorkomen dat de medewerker 6 maanden of langer zijn zorgpremie niet heeft betaald. De medewerker wordt dan aangemeld door de zorgverzekeraar voor de “regeling wanbetaler”. Het CAK informeert de werkgever hierover en geeft aan vanaf welke maand het vaste bedrag
( € 152,20 in 2022) ingehouden moet worden. Je bent verplicht je hieraan te houden, ook als er al een loonbeslag bij deze medewerker ligt. De hoogte van de beslagvrije voet kan hierdoor wel wijzigen.

Je mag alleen het bedrag in de lopende maand inhouden. Ben je te laat met inhouden dan heb je als werkgever pech, dan dien je het bedrag uit eigen zak over te maken aan het CAK. Je stopt pas met inhouden als het CAK je hierover een brief stuurt. Indien deze inhouding jaar overschrijdend doorloopt, hou er dan rekening mee dat dit bedrag jaarlijks per 01/01 moet worden aangepast.

Looncessie/acte van cessie

Naast de verplichtingen die een derde partij jou als werkgever op kan leggen, kan het initiatief ook vanuit de medewerker komen. Deze kan een afspraak maken met zijn of haar schuldeiser om een deel van het loon rechtstreeks aan de schuldeiser te voldoen. Je spreekt dan van looncessie of acte van cessie.

Een schuldeiser moet natuurlijk hier wel toe bereid zijn om aan deze betalingsregeling mee te werken. Voor de medewerker kan het gunstiger zijn, om zo de extra kosten van een deurwaarder niet te hebben. Voor de schuldeiser kan het een voordeel zijn om zo de deurwaarder voor te zijn. De akte van cessie gaat namelijk vóór het loonbeslag, tenzij het loonbeslag eerder is opgelegd. Deze looncessie tussen medewerker en schuldeiser kan niet zomaar eenzijdig beëindigd worden.

Enkele tips:

 • Controleer bij een loonbeslag of de beslagvrije voet juist is vastgesteld;
 • Meld broninhouding CAK bij de deurwaarder, de beslagvrije voet wijzigt hierdoor;
 • Check of in januari de beslagvrije voet wordt geïndexeerd, vraag om aanpassing;
 • Een loonbeslag dat preferent is aangemerkt, heeft voorrang op andere beslagen;
 • Laat bij meerdere beslagleggers altijd weten wie de eerste beslaglegger is;
 • Vakantiegeld valt (vaak) volledig onder het loonbeslag. Bij periodiek loon dat onder de beslagvrije voet blijft, gelden andere regels.
  Onkostenvergoedingen vallen buiten het loonbeslag;
 • Informeer bij uitdiensttreding van de medewerker de instanties. Dit voorkomt onnodige vragen over het uitblijven van betalingen;
 • Zorg voor de juiste betalingskenmerken bij je betaling aan derden;
 • Bij acte van cessie gaat het vaak om een vast bedrag per maand waarbij vakantiegeld buitenbeschouwing kan worden gelaten;
 • Is het maandelijks netto-inkomen lager dan de € 152.20, neem dan contact op met CAK.

Kun jij als werkgever iets betekenen voor je medewerker met loonbeslag?
Je kunt je voorstellen dat het voor een medewerker niet prettig is om in een situatie van beslaglegging te geraken. Er kan een gevoel van schaamte ontstaan, er kunnen spanningen thuis, maar ook op het werk ontstaan. Door deze druk ligt zelfs de kans op uitvallen op de loer.

Door een gesprek aan te gaan met de medewerker kun je erachter komen óf en hoe je de helpende hand kan bieden. Je hebt snel in de gaten of de medewerker hiervoor open staat. Soms is hulp of een oplossing heel dichtbij.

 • Help de medewerker door mee te denken;
 • Stel ook praktische oplossingen voor om te helpen;
 • Zou eventueel meer werken of flexibeler werken een (tijdelijke) oplossing zijn om sneller uit de financiële problemen te geraken;
 • Misschien kun je de medewerker in contact brengen met een budgetcoach die zijn financiën mee helpt te structureren.

Maar mogelijk ligt de aard van de financiële problemen geheel ergens anders. Het is belangrijk dat de medewerker de hulp van een werkgever als vrijblijvend ervaart. Het is de bedoeling dat het iets toevoegt voor de medewerker en niet dat hij het als onprettig ervaart met alle gevolgen van dien. Een mooie taak voor jou als HR-medewerker om iets te kunnen betekenen voor jouw werknemer. Maak hierin het verschil!

Uiteraard denken wij graag mee als het gaat om een zo goed mogelijke en passende oplossing voor de medewerker! Zorg er ook voor dat de salarisadministratie tijdig schakelt met de HR-afdeling zodra er een informatieverzoek ontvangen wordt. Dat is een goed moment om in gesprek te gaan om de extra kosten van een loonbeslag tot een minimum te beperken. Of besteed het uit aan ons, wij hebben veel ervaring en helpen jouw organisatie (en de medewerkers) graag verder!

Contact