Gaan medewerkers weer massaal terug naar kantoor?

Bedrijfscultuur binnen een succesvolle organisatie

Een sterke bedrijfscultuur is belangrijk, maar wat is nu eigenlijk een bedrijfscultuur en wanneer is een organisatie echt succesvol? In dit blog lees je op welke wijze een sterke bedrijfscultuur bijdraagt aan een succesvolle organisatie en 5 tips om een bedrijfscultuur te versterken.

Wat is bedrijfscultuur?

Overal waar mensen samenkomen, ontstaat een cultuur, dus ook binnen jouw bedrijf. Volgens de Dikke van Dale is bedrijfscultuur de manier waarop medewerkers binnen een bedrijf met elkaar omgaan. Het gaat dus niet enkel over de corebusiness van jouw bedrijf, maar vooral over waarom jullie bepaalde dingen doen en op welke manier: hoe wordt er gecommuniceerd met klanten? Hoe wordt er omgegaan met verjaardagen en jubilea? Verwacht je dat je medewerkers altijd bereikbaar zijn of hamer je erop dat ze op tijd pauze nemen en hun vrije dagen opmaken? Hoe worden successen behaald en gevierd? Kortom bedrijfscultuur is de DNA van je organisatie, waarin jij als ondernemer een belangrijke rol in speelt.

De impact van de bedrijfscultuur op jouw organisatie is dus ook enorm, het ontstaat vanzelf en is dan ook ongeschreven. Net als bij cultuur is dit niet iets wat je kan voorschrijven, het moet groeien en ontstaan, maar als ondernemer kan je er zeker invloed op uitoefenen. De bedrijfscultuur is vaak af te leiden aan de interactie tussen de medewerkers. Trekken ze op als een geheel, dan is er vaak een sterke cultuur. Is iedereen individualistisch, dan is de bedrijfscultuur vaak een stuk zwakker.

Een simpel voorbeeld: eten jouw medewerkers hun boterham alleen achter hun bureau op? Of gaan ze samen lunchen en wandelen? Als jouw medewerkers thuiswerken, zoeken ze elkaar dan op via de verschillende socials of werkt iedereen zijn taken af en blijft het daarbij?

Uiteraard is iedere bedrijfscultuur uniek, toch zijn er in grote lijnen verschillende kenmerken te herkennen. Deze kenmerken zijn vaak te koppelen aan de branche waarin een bedrijf zich bevindt. De een is niet beter dan de ander, wel voelen medewerkers zich sneller thuis in een organisatie die past bij zijn of haar normen, waarden en persoonlijkheid.

Een open bedrijfscultuur is bijvoorbeeld vaak te zien bij relatief jonge bedrijven en startups. Deze bedrijfscultuur kent weinig hiërarchie, veel eigen verantwoordelijkheid en medewerkers hebben veel inspraak op de gang van zaken.
Een gesloten bedrijfscultuur zien we vaak bij oudere en traditionelere bedrijven. Er wordt gewerkt volgens vaste richtlijnen en procedures opgezet door het management. Medewerkers hebben afgebakende taken en relatief gezien weinig inspraak.

Bedrijfscultuur binnen een succesvolle organisatie

Een succesvolle organisatie

Misschien denk je bij succes meteen aan zaken zoals nettowinst, opbrengsten of het behalen van bepaalde financiële kengetallen. Dit zijn zeker zaken die ertoe doen, maar tot op welke hoogte? In deze blog richten we ons juist op het belangrijkste kapitaal van je onderneming. Want steeds vaker blijkt dat tevreden medewerkers die trots zijn op hun bedrijf en zinvol werk verrichten juist essentieel zijn voor het behalen van financiële doelen op de lange termijn. Kijkend naar de huidige arbeidsmarkt is het ook noodzakelijker dan ooit om vooral ook een plek te creëren waar medewerkers graag willen werken.

Vraag jij je wel eens af waarom de ene organisatie succesvoller is dan de andere?

Het is misschien wel bekend dat een succesvolle organisatie niet alleen continue investeert in haar medewerkers op het gebied van ontwikkeling, betrokkenheid en opleiding maar ook bewust investeert in een goede onderlinge verstandhouding en samenwerking. Het idee is dat investeren in medewerkers(tevredenheid) niet alleen leidt tot positieve cijfers, maar ook een omgeving creëert waar medewerkers graag werken. Zoals eerder aangehaald is een goede bedrijfscultuur essentieel voor het succes van je organisatie.

Maar hoe creëer je nou een sterke bedrijfscultuur?

Ik heb de belangrijkste tips voor een sterke bedrijfscultuur voor jou op een rij gezet:

  • Talentontwikkeling: Creëer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling door bijvoorbeeld opleiding, coaching en werkgroepen. Leidinggevende die genoeg tijd nemen om erachter te komen welk talent een medewerker verder wilt ontwikkelen en de belangrijkste stap: uiteraard ook investeren om dit talent optimaal te ontwikkelen.
  • Ken je medewerkers: Weet jij wat er leeft en speelt onder jouw medewerkers? Wat vinden zij nou echt belangrijk? Waardoor voelen zij zich gewaardeerd? Niet alleen een zakelijke houding is van belang als leidinggevende, maar de menselijke kant is juist heel waardevol.

  • Vertrouwen: Betrokken medewerkers zijn productiever en dragen meer bij aan het succes van een organisatie. Als je je medewerkers actief meeneemt in de ontwikkelingen die spelen in de organisatie, geef je hiermee een signaal van vertrouwen af, maar je krijgt er ook vertrouwen voor terug!
  • Samenwerken: Binnen een succesvolle organisatie wordt diversiteit en verschillende meningen niet alleen gehoord en geaccepteerd maar juist omarmd. Samenwerkingen worden gestimuleerd en verbeterkansen zijn bespreekbaar.
  • Last but not least: jij! Succesvolle organisaties hebben inspirerende leiders en managers met een visie. Er ligt een duidelijk plan, waar indien nodig van afgeweken kan worden, maar de stip op de horizon wordt niet uit het oog verloren.

Conclusie

Een succesvolle organisatie is meer dan alleen een positief saldo. Het is een plek waar mensen worden gezien en gehoord, een plek waar mensen graag werken, een plek waar talent wordt gestimuleerd, diversiteit wordt omarmd en een gezamenlijk doel wordt nagestreefd. Eigenlijk is een sterke bedrijfscultuur samen te vatten in de beroemde uitspraken van Johan Cruijff: “alleen kan je niks, je moet het samen doen en winnen doe je samen”. Hoe wordt er binnen jouw organisatie gewerkt aan het versterken van de bedrijfscultuur?

medewerkers terug naar kantoorGaan medewerkers weer massaal terug naar kantoor?
Werken een baby verlof en nuWerken een baby verlof en nu

Relateerde berichten